Lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuotannosta ja markkinoinnista

Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunta
MmV@eduskunta.fi

Asia: U 45/2023vp

Lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuotannosta ja markkinoinnista

SLC on tutustunut Valtioneuvoston kirjelmään ja haluaa kirjallisena lausuntona esittää seuraavaa. Tausta

EU komission vuonna 2021 julkaisemassa tutkimuksessa todettiin että EU lainsäädäntö liittyen kasvien lisäysaineiston tuotantoa ja markkinointia on osin vanhentunutta ja hajanaista ja että menetelmät ovat monimutkaisia. Ehdotuksen tavoite on mm mahdollistaa uuden tieteellisen ja teknisen kehityksen ja sen kautta varmistaa maatalouden ja puutarhatalouden tuleviiin ilmasto ym haasteisiin soveltuvien kasvien lisäysaineistojen saatavuus.

SLC:n kanta

Ehdotus antaa hyvät lähtokohdat jatkoneuvotteluille EU:ssa. Jatkossa on tärkeää huolehtia että kansalliset kansalliset näkökulmat, esim kasvien talvenkestävyys tulee huomioiduksi.

Viljelyarvokokeisiin esitetään uusina tarkasteltavina kasvien ominaisuuksia mm kestävyyskriteereitä. Tärkeää on että asetuksen yleisvaatimukset olisivat aika väljällä tasolla jotta kansallinen liikkumavaraa varmistetaan. Viljelyn olosuhteeet ovat niin erilaiset eri puolilla EU:ia että liian tarkat EU tasoiset säädökset voivat olla vaikeita toteuttaa.

Käytännössä neuvoston asetus sovelletaan suoraan Suomen lakiin. Tärkeitä ovat myös ns. delegointiasetukset että ne huomioivat kansalliset tarpeet. Näistä tiedot puuttuvat vielä.

NGT kasveilta (New Genomic Techniques), jotka ovat tietyillä uusilla genomitekniikoilla tuotettuja kasveja sekä niistä saatavia elintarvikkeita ja rehuja vaaditaan jatkossa merkintä kasvilajikeluettelossa samoin kun geenimuunneluista (GMO) laijikkeista joka on SLC:n mielestä perusteltu vaatimus.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Rikard Korkman asiamies

Mer från SLC