Besvara medlemsenkäter om ekologiska sektorn och hästsektorn

MTK och SLC gör en kartläggning och samlar genom enkäterna in respons om hur lägesbilden och framtidsutsikterna för ekologiska sektorn och hästsektorn ser ut. Ekologiska producenter och hästsektorns aktörer ombeds besvara enkäten senast den 15 augusti.

SLC - Hast bonde4 SN webb

MTK:s och SLC:s enkäter riktar sig till finländska ekologiska producenter samt hästsektorns aktörer. Avsikten är att utvärdera sektorernas nuläge och framtid som grund för intressebevakningen.

Enkäten besvaras anonymt antingen på svenska eller finska, inga personuppgifter om respondenten efterfrågas.

Enkäterna skickas ut via MTK:s och SLC:s utskott, nätverk och förtroendevalda. Gårdar som inte bedriver/har bedrivit ekologisk produktion eller är en aktör inom hästsektorn kan ignorera enkäterna.

Ekobarometern kan besvaras via denna länk: Besvara ekobarometern här (webropol)

Hästsektorns barometer kan besvaras via denna länk: Besvara hästsektorns barometer här

Mera information om enkäterna ger:

Vikke Schildt, sommarjobbare, MTK
vikke.schildt@mtk.fi, +358 20 413 2111

Lumi Drozzin, ekologisk expert, MTK
lumi.drozzin@mtk.fi, +358 40 560 2598

Mer från SLC