Checklistan för ansvarsfull rekrytering har uppdaterats

Det är alla arbetsgivares ansvars att rekrytera ansvarsfullt och motverka exploatering. Med hjälp av de åtgärder som beskrivs i checklistan för ansvarsfull rekrytering kan arbetsgivare i jordbruks- och trädgårdssektorn förebygga arbetsrelaterat utnyttjande bland arbetstagarna. Listan hjälper arbetsgivare att identifiera och förebygga risker samt att ingripa vid exploatering. Checklistan ger också information om vad man kan göra om problem uppkommer.

Vad ska arbetsgivare komma ihåg vid rekrytering och inskolning av utländsk arbetskraft? Vilka är kännetecknen för att arbetstagare utnyttjas och vad ska arbetsgivare göra om problem uppkommer? Detta är frågor som arbetsgivare i jordbruks- och trädgårdssektorn får svar på i checklistan som nu utkommit i uppdaterad form.

Genom checklistans åtgärder kan arbetsgivare förhindra utnyttjande av arbetstagare. Å andra sidan hjälper listan arbetsgivare att identifiera tänkbara varningssignaler och att agera på basis av dem.

Checklistan belyser saker som bör beaktas vid rekrytering och inskolning av arbetskraft, hur man identifierar missbruk och vad man ska göra om problem uppstår. Listan uppmuntrar arbetsgivare att föra en aktiv dialog med anställda och att diskutera principerna för ansvarsfull verksamhet med potentiella rekryteringsföretag.

Checklistan har uppgjorts i samarbete med HEUNI, Europeiska institutet för kriminalpolitik, och branscharbetsgruppen för trygg rekrytering som består av företrädare för branschorganisationer inom lantbruks- och trädgårdssektorn bl.a. SLC och ÖSP. HEUNI har under flera år tagit fram verktyg för företag och offentliga upphandlingsenheter för att förhindra utnyttjande av arbetskraft.

Ladda ner checklistan (på svenska)

Tilläggsinformation:

Johanna Smith, SLC:s och ÖSP:s trädgårdsombudsman, tfn 041 465 1094 johanna.smith@slc.fi

Kristel Nybondas, ordförande för branscharbetsgruppen för trygg rekrytering och vd för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF, tfn 040 142 8558, kristel.nybondas@tyonantajat.fi

Mer från SLC