Dags att fira mamma – sprid dubbel glädje med en morsdagsgåva som hjälper fattiga jordbrukarfamiljer

Nu kan du ge en morsdagsgåva åt mamma och samtidigt stöda en jordbrukarfamilj som vill ta steget ur fattigdom. Food and Forest Development Finland FFD:s immateriella gåvor hjälper där nöden är som störst: tre fjärdedelar av världens fattigaste människor bor på landsbygden.

SLC - IMG 4195 mindre
Medlemmarna i kvinnogruppen Namuna drömmer om att börja torka fisken de odlar med hjälp av modern Teknik. Genom att diversifiera och förädla sina produkter ökar hållbarheten, de får möjlighet att nå nya marknader och få ett högre pris för sin produkt jämfört med att sälja enbart färsk fisk som de gör i dagsläget.

Genom din hjälp kan jordbrukarfamiljer i utvecklingsländer utbilda sig, få en inkomst och mat på bordet. I FFD:s gåvoshop kan du välja mellan olika gåvor: tomatplantor, jämställdhet eller skogsbruksutbildning. Gå in på www.ffd.fi/gavoshop och välj den gåva som din mamma skulle uppskatta mest!

Donationernas användning kan även skräddarsys – stora som små: en mindre donation från en privatperson gick oavkortat till FFD:s Nepalprojekt i form av fiskrökningslådor till fikodlarkvinnorna och sekatörer till bladtallriksproduktionen. Produkterna införskaffades i Finland och åkte i mars med I projektkoordinatorns resväska till Nepal, då t.ex. röklådor inte finns att få tag på där. Företag och organisationer väljer oftare att som en del av sitt hållbarhetsprogram stöda FFD:s arbete inom ett visst område, som utvecklandet av verktyg och metoder för klimatresiliens. Vi är tacksamma för allas ert stöd!

Mer från SLC