Den nationella Skogsmarschen hålls i september – Följ med skogsägarna och njut av skogen

Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37 (11.9–15.9). Under kampanjveckan kommer särskilt skogsbrukets roll och skogarnas mångsidiga användning i det finländska samhället att lyftas fram. Finland är skogarnas land med upp till 600 000 privata skogsägare. Kom med så lyfter vi tillsammans fram skogens betydelse för Finland och finländarna!

SLC - Skogsmarsch SVE webb

Den första skogsmarschen ordnades år 1950, då syftet med evenemanget var att öka virkesproduktionen i privata skogar. Mer än 70 år senare finns det nästan dubbelt så mycket virke i de finländska skogarna, vilket motsvarar en otrolig ökning på en miljard kubikmeter. Skogsanvändningen har placerat Finland bland de mest framgångsrika länderna i världen.

Under Skogsmarschens kampanjvecka ordnas olika regionala evenemang, så det lönar sig att kolla vad som händer i ditt eget område och i den egna skogsvårdsföreningen. På sociala medier finns kampanjens innehåll på MTK:s, SLC:s och skogsvårdsföreningarnas Skogsägarna-kanaler. Skogsägare uppmuntras därtill dela eget innehåll från skogen under veckan med hashtaggen #skogsmarsch2023 och #metsämarssi2023.

Som en förnybar naturresurs och en betydande del av den inhemska bruttonationalprodukten erbjuder skogen också regionalt betydande sysselsättningseffekter. I Finland görs årligen över 100 000 virkesaffärer och deras inverkan på hela produktionskedjan är betydande. Förutom klimatfördelarna satsar skogsägarna också alltmer på att bevara den biologiska mångfalden.

– Skogarnas mångfald tryggas av att det finns 600 000 privata skogsägare som själva kan välja vilka som är de lämpligaste skogsskötselmetoderna både för skogsägarens mål och för växtplatsen. Det unika med de finländska skogarna är att det som vi kallar ekonomiskog samtidigt fungerar som rekreationsområde och ger naturupplevelser, producerar bär och svamp samt fungerar som jaktmark. Nu gäller det att sköta skogarna ännu bättre för att ytterligare stärka tillväxten, öka kolsänkan och främja biodiversiteten, säger Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande.

– Kom med och fira skogsvårdens betydelse genom kampanjen Skogsmarsch 2023, uppmanar Nylund.

Kampanjen Skogsmarsch 2023 arrangeras av MTK, SLC och skogsvårdsföreningarna. Kampanjens kännetecken på sociala medier är #skogsmarsch2023 och #metsämarssi2023.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191
Mats Holmgård, SLC:s skogsombudsman, tfn 041 7317593

Mer från SLC