Eläköön maaseutu! - Leve landsbygden! Nytt landsbygdsforum har inrättats

Nio landsbygdsorganisationer har inrättat ett gemensamt forum "Leve landsbygden!" (Eläköön maaseutu). Syftet med forumet är att sammanföra ett stort antal landsbygdsorganisationer, skapa en gemensam vision för framtiden och stärka landsbygdens roll som aktör snarare än mål för åtgärder.

SLC - Elakoon Maaseutu logo WEBB final

I grundandeskedet deltar 4H, Keskitie-stiftelsen, Maa- ja kotitalousnaiset, Maaseudun Sivistysliitto, Maaseudun Uusi Aika, MTK, ProAgria, SLC och Finlands byar. Dessa organisationer omfattar tusentals regionala och lokala föreningar och hundratusentals anställda och förtroendevalda och personmedlemmar.

Forumet leds av ordförnade Tuomas Kuhmonen, forskningsdirektör och ordförande för Maaseudun Sivistysliitto. Päivi Nerg, livskraftsdirektör vid MTK, som första vice ordförande och Aleksi Koivisto, verkställande direktör för Föreningen Finlands byar, som andra vice ordförande.

Forumets verksamhet inleddes från och med början av 2023. Den 16 mars 2023 ordnade forumet en egen valpanel inför riksdagsvalet. Se valpanelen i efterskott på YouTube: Suuri maaseutuilta-vaalipaneeli - Eläköön maaseutu!


Forumet förbereder även deltagande i SuomiAreena den 28 juni och samt planerar förberedelserna av Landsbygdsparlamentet 2024. Forumet kommer att ordna interna möten och andra evenemang, utbilda, kommunicera och påverka nätverk och nätverk av nätverk.

Syftet är att stödja och stärka landsbygdens handlingsförmåga

Diskussionerna under uppstartsfasen lyfte fram många anledningar till varför det är rätt tid att agera nu. Energi- och livsmedelskrisen och den ökande osäkerheten understryker vikten av förnybara resurser som alla finns på landsbygden. Om landsbygdens aktörer ser potentialen, är tillräckligt proaktiva och har tillräcklig handlingsförmåga kan hela Finlands välfärd förbättras. De många aktörerna på landsbygden är dock utspridda och saknar en plattform för en gemensam vision och ett gemensamt inflytande.

Läs mer om forumet på:
- mtk.fi
- suomenkylat.fi


Tilläggsinformation:

Tuomas Kuhmonen, tuomas.kuhmonen@utu.fi, 050 5911959

Päivi Nerg, paivi.nerg@mtk.fi, 040 8429810

Aleksi Koivisto, aleksi.koivisto@suomenkylat.fi, 040 5091365

SLC:s kontaktperson i forumet är ombudsman Rikard Korkman, tfn 040 518 9297, rikard.korkman@slc.fi

Mer från SLC