FFD fyller 10 år

FFD har i år arbetat för att stöda producenter och organisationer i utvecklingsländer i tio års tid. Lokalt agerande, men globalt inflytande är hörnstenarna i Food and Forest Development Finland - FFD:s arbete.

SLC - FFD10ar

Kompetens och förbättrad produktivitet ökar familjernas försörjning, men ännu viktigare är att självkänslan växer. I FFD:s projekt år 2022 i Honduras, Kenya, Nepal, Tanzania, Uganda och Vietnam, deltog 16 130 kvinnor och män och utvecklade sina färdigheter, vilket gav ytterligare inkomster till 80 650 personer. 2,4 miljoner trädplantor planterades, antingen för skogsbrukssyfte eller för att utöka skogsarealen.

FFD är en del av ansvarsarbetet för MTK, SLC, Pellervo Coop Center och ProAgria Keskusten Liitto, som startade för 10 år sedan. Festseminariet hålls den 12.10 i Helsingfors/online med stöd av MetsäGroup, där man kommer utvärdera FFD:s arbete hittills och de resultat som uppnåtts, och förstås blicka framåt. Även producenternas roll i ett hållbart och ansvarsfullt livsmedelssystem diskuteras. Hur kan producenter stärka sin kompetens och öka den ekologiska hållbarheten i sin produktion samtidigt som social och ekonomisk hållbarhet bibehålls? Hur ska fördelarna och riskerna fördelas mellan livsmedelssystemets olika aktörer? Vilken roll har producentorganisationerna? Hur använder vi finländskt kunnande i vårt arbete och är det alltid relevant för våra kollegor i söder? Hur hittar man en balans mellan hållbar naturresurs- och vattenanvändning och jordbruk?

Under seminariet utges även FFD:s 10-årspublikation.

Mer information om 10 års seminariets program den 12 oktober samt information om anmälning hittar du på finska och engelska på www.ffd.fi/ffd10.

Mer från SLC