Ge hopp och handlingskraft genom FFD:s immateriella gåvor

Varje människa har rätt till drömmar och till möjlighet att fullfölja dem! När du står stadigt har du också styrka och möjlighet att planera för framtiden.

SLC - FFD jul 2023 liggande

Möjlighet till försörjning och sysselsättning är en förutsättning för varje människas välmående. Tillräcklig inkomst gör att de dagliga behoven kan tillgodoses, men det innebär också möjlighet att studera och planera för framtiden.

FFD:s gåvoshop erbjuder flera olika alternativ för att stödja småskaliga producenter, också hjälp med att tackla klimatförändringen, ge lantbruksutbildning eller företagarkurs och stöda jämställdhet. Besök FFD:s gåvoshop och välj din bästa julklapp: www.ffd.fi/gavoshop - samtidigt stöder du FFD:s arbete för jord- och skogsbrukare, för att minska fattigdomen på landsbygden och för att förbättra matsäkerheten i utvecklingsländer.

Ge hopp och möjlighet till inkomst till dem som behöver det mest.

Mer från SLC