Förnyelsen av åkerstöden medförde satellituppföljning och möjlighet att korrigera ansökan

Iakttagande av villkoren för åkerstöd säkerställs från och med i sommar med hjälp av satellitbilder. Med hjälp av bilderna granskas odlingen och växtlighetens utveckling på de åkerskiften för vilka jordbrukarna har ansökt om stöd. Tack vare satellituppföljningen är stödsystemet mer flexibelt än tidigare, eftersom jordbrukaren vid behov kan göra ändringar i ansökan om åkerstöd under hela växtperioden.

På grund av reformen av EU:s jordbrukspolitik införs ett system för uppföljning av stödvillkoren som grundar sig på satellitbilder i varje EU-land. Övervakningen av att stödvillkoren iakttas är en förutsättning för betalningen av jordbrukarstöden. Det är också viktigt med tanke på jordbrukarnas rättssäkerhet och lika behandling.

Ändringar i ansökan kan göras omedelbart i Viputjänsten

Ansökningstiden för åkerstöd tog slut i Viputjänsten den 15.6.2023. Även efter att ansökan har skickats in kan jordbrukaren göra ändringar i sin ansökan fram till 2.10.2023 om hen till exempel märker att det inte är möjligt att odla enligt villkoren eller har meddelat felaktiga uppgifter. Ändringarna görs i Viputjänsten.

Det lönar sig för jordbrukaren att hålla uppgifterna i ansökan om åkerstöd uppdaterade under hela växtperioden . Om ett kontrollbesök av åkertillsynen ska göras på gården kan ansökan inte längre korrigeras. Möjligheten att ändra ansökan upphör när NTM-centralens inspektör tar kontakt.

Begäran om utredning är en del av satellituppföljningen

Om jordbrukaren vid ansökan om åkerstöd har uppgett uppgifter som strider mot satellitbilden för något åkerskifte, får hen av förvaltningen en begäran om utredning av satellituppföljningen. Det kan till exempel vara fråga om att skiftet på basis av bilderna inte har slagits, även om växtligheten i enlighet med villkoren borde slås..

Om skiftet har anmälts och skötts på rätt sätt kan jordbrukaren svara på begäran om utredning med ett fotografi av sitt åkerskifte som innehåller lägesuppgifter. Om en åtgärd enligt villkoren inte har vidtagits, kan jordbrukaren vidta åtgärden inom utsatt tid eller vid behov återkalla det stöd som hen ansökt om. Även ansökan om åkerstöd kan ändras vid behov.

Vipumobilen är ett verktyg för jordbrukaren i begäran om utredning

För att svara på begäran om utredning av satellituppföljningen behöver jordbrukaren en mobilapplikation, Vipumobilen. Applikationen är Livsmedelsverkets avgiftsfria verktyg för kommunikation mellan jordbrukare och myndigheter.

Det lönar sig för jordbrukaren att med hjälp av Vipumobilen dokumentera sitt jordbruk redan under växtperioden. I höstens begäran om utredning av satellituppföljningen kan man utnyttja fotografier.

Appen kan användas av de personer som har rättighet till att använda gårdens e-tjänster. Rättigheter innehas av odlaren i första hand samt alla de som befullmäktigats att använda dem. Applikationen kan laddas ner från Google Play eller App Store.

Antalet kontrollbesök är mindre än tidigare

NTM-centralernas inspektörer har inlett övervakningen av åkerstöden på gårdarna. Kontrollbesök görs på cirka två procent av gårdarna. Tack vare satellituppföljningen är antalet mindre än tidigare.

Vid åkerövervakningen kontrolleras bland annat jordbruksskiftenas arealer, odlingsväxterna och iakttagandet av villkoren. Gårdarna väljs ut för övervakning både sporadiskt och med betoning.

Det lönar sig för jordbrukaren att vara med inspektören under kontrollbesöket. Inspektören kan genast berätta om sina observationer och ge råd om hur de observerade bristerna kan åtgärdas till följande år.

Mer information till den som ansöker om stöd

Livsmedelsverkets nyhetsbrev till jordbrukare 16.6.2023

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information till medierna

Övervakning av åkerstöden:
Enhetsdirektör Sari Putkiranta
040 714 5803

Begäran om utredning:
Specialexpert Mirva Kauppinen
040 752 3321

Mer från SLC