Handelsträdgårdsförbundet och SLC vädjar: Tillverkningen av grönsaksplattor för växthusodlare måste tryggas

Neovas dotterbolag Kekkilä-BVB har meddelat att de som en del av företagets effektiviseringsåtgärder kommer att stänga sin växtunderlagsfabrik i Haukineva. Det innebär att produktionen av grönsaksplattor, som är ett särskilt viktigt växtunderlag för odling av tomater och gurkor, upphör. Handelsträdgårdsförbundet och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC vädjar till bolagen om att trygga tillverkningen av grönsaksplattor för att ge växthusföretagarna möjlighet att testa andra växtunderlag och säkerställa kontinuiteten i den inhemska trädgårdsproduktionen.

SLC - Vadjan vaxtskiva Kauppapuutarhaliitto T small 9578 1030x687
Grönsaksplattor används särskilt för odling av tomat och gurka. Foto: Kauppapuutarhaliitto - Handelsträdgårdsförbundet

Detta är mycket oroande och problematiska nyheter för växthussektorn menar Handelsträdgårdsförbundet och SLC. Särskilt den snäva tidtabellen för nedläggning av produktionen som Kekkilä föreslår innebär stora utmaningar för växthusbranschen. Inga fler beställningar av grönsaksplattor tas emot och produktionen kommer att upphöra helt senast den 30 juni 2023.

– Det är närmast omöjligt för odlarna att testa hur alternativa växtunderlag kan fungerar i odlingarna med en så här kort förvarning, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

De finländska växthusodlarna har utvecklat sin verksamhet i samarbete med Kekkilä och har gjort betydande investeringar i odlingsteknik och produktion. Beslutet att upphöra med produktionen av grönsaksplattor drabbar nu dessa odlare hårt över hela Finland. Att införa nya växtunderlag och odlingsteknik kräver betydande insatser och tid från odlarnas sida. Denna tid erbjuds inte odlarna i detta fall.

Ur Handelsträdgårdsförbundets och SLC:s synvinkel kan beslutet få långtgående konsekvenser även för försörjningsberedskapen inom grönsaksproduktionen. Organisationerna för därför starkt fram de negativa effekter som upphörandet av produktionen av grönsaksplattor har på växthusbranschen i Finland.

– Det behövs tilläggstid för produktionen av grönsaksplattor för att odlarna ska ha möjlighet att reagera. Inom näringslivet kan snabba förändringar i verksamhetsmiljön vara ödesdigra, påminner Johanna Smith, trädgårdsombudsman på SLC.

Den finländska växthusbranschen har gjort ett utmärkt arbete både när det gäller ansvarsfull produktion och produktkvalitet. Den finländska växthusodlingen håller världsklass. Förhoppningsvis kommer den goda utvecklingen inte att torpederas av förhastade beslut.

De finländska växthusföretagen och de växthusgrönsaker som där odlas är en viktig del av den inhemska livsmedelssäkerheten och självförsörjningen. Finländarna uppskattar färska och trygga inhemska grönsaker. År 2022 odlades cirka 100 miljoner kilo ren inhemsk mat i växthusen. Inhemska tomater, gurkor och sallat utgör upp till en fjärdedel av de färska grönsaker vi finländare äter.

Handelsträdgårdsförbundet och SLC vädjar till företrädare för Kekkilä-BVB och Neova att överväga hur beslutet påverkar den inhemska växthusbranschen och grönsaksproduktionen. Organisationerna uppmanar att odlarna måste få mera tid att experimentera med alternativa växtunderlag och utveckla odlingsmetoder. Fatta beslut som stöder växthusföretagarna och säkerställer kontinuiteten i den inhemska trädgårdsproduktionen som en del av Finlands försörjningsberedskap, manar Handelsträdgårdsförbundet och SLC i sin vädjan.

Tilläggsinformation:

Jonas Laxåback, verksamhetsledare, SLC, tfn 040 940 2734, jonas.laxaback@slc.fi

Johanna Smith, trädgårdsombudsman, SLC, tfn 041 4651094, johanna.smith@slc.fi

Lassi Remes, tf verksamhetsledare, Kauppapuutarhaliitto - Handelsträdgårdsförbundet ry, tfn 040 675 8875, lassi.remes@kauppapuutarhaliitto.fi


Länkar:

Vädjan: Tillverkningen av grönsaksplattor för växthusodlare måste tryggas

Pressmeddelande 12.4.2023: Vetoomus: Viljelylevyjen tuotanto kasvihuoneviljelijöille turvattava

Mer från SLC