JSM: Finländska grisköttsprodukter får nu exporteras till Sydafrika

Sydafrika har godkänt att finländska upphettade produkter av griskött förs in på den sydafrikanska marknaden. Exporten till Sydafrika kan inledas omedelbart.

Finland och Sydafrika har kommit överens om exportvillkoren och det djurhälsointyg som ska användas vid exporten. Att få exporttillstånd för upphettade grisköttsprodukter är en delseger i Finlands strävanden att få tillstånd för export av finländskt gris- och fjäderfäkött till Sydafrika.

Exporttillståndet för upphettade produkter av griskött gör det möjligt att exportera till exempel korv och vissa andra charkuterivaror av griskött till Sydafrika. I Sydafrika finns ett stort intresse för grillade produkter. Finländska korvar och charkuterivaror faller sydafrikanerna i smaken och lämpar sig väl till exempel för hotellfrukostar.

I februari 2020 startades ett projekt för att få marknadstillträde för upphettade produkter av griskött som ett komplement till de redan pågående projekten för gris- och fjäderfäkött. Förhoppningen var att det skulle vara lättare att få exporttillstånd för upphettade produkter än för färskt kött. Jord- och skogsbruksministeriet tror att det nu beviljade exporttillståndet för upphettade produkter av griskött gör det lättare att slutföra marknadstillträdesprojektet för griskött, som inleddes redan 2011. Det kommer troligen att dröja längre innan exporttillstånd fås för fjäderfäkött.

Sydafrika är en intressant marknad för export av finländska livsmedel. Vid Finlands ambassad i Pretoria i Sydafrika fanns därför under 2019–2022 en befattning som specialsakkunnig, som bland annat hade till uppgift att främja export av finländska livsmedel till södra delarna av Afrika. Befattningen innehades av Jenni Kiilholma, som vid årsskiftet återvände från ambassaden till Livsmedelsverket. Hon hoppas att det täta samarbetet mellan Finland och Sydafrika inom livsmedels- och jordbruksområdet fortsätter och ger resultat i form av bland annat nya exporttillstånd. Vid jord- och skogsbruksministeriet planeras en resa till Sydafrika redan i år.

Mer information om förfarandena vid export av upphettat griskött till Sydafrika kommer att publiceras på Livsmedelsverkets webbplats.

Ytterligare information:

Jord- och skogsbruksministeriet:
Hentriikka Kontio, veterinärråd, tfn 0295 162 423, e-post hentriikka.kontio@gov.fi

Livsmedelsverket:
Jenni Kiilholma, sektionschef, tfn 050 570 8126, e-post jenni.kiilholma@ruokavirasto.fi

Mer från SLC