JSM: Livsmedelssäkerhet och minskning av mängden livsmedelsförpackningar behandlades i jordbruksrådetLivsmedelssäkerhet och minskning av mängden livsmedelsförpackningar behandlades i jordbruksrådet

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) sammanträdde tisdagen den 30 maj i Bryssel. På rådets ärendelista fanns de aspekter i förordningen om förpackningar och förpackningsavfall som hänför sig till matsvinn och livsmedelssäkerhet. I rådet behandlades även marknadsläget inom jordbruket, särskilt efter invasionen av Ukraina. Finlands representant vid rådsmötet var jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Rådet diskuterade de aspekter i förslaget till förordning om förpackningar och förpackningsavfall som rör livsmedelssäkerhet och matsvinn. Ministrarna stödde allmänt målen att minska mängden förpackningar, men rådet anser att man vid den fortsatta behandlingen måste ta i beaktande den betydelse förpackningarna har för livsmedelshandeln och för hållbarhet och livsmedelshygien. I ministrarnas anföranden betonades behovet av att trygga livsmedelssäkerheten.

Kommissionen presenterande marknadsläget inom jordbruket i unionen mot bakgrund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Ministrarna lyfte fram de problem som olika länder står inför. Kommissionen utreder behovet och inriktningen av ett eventuellt nytt krispaket.

Ministrarnas inofficiella lunchdiskussion handlade om jordbrukets situation i Ukraina och stödet till jordbruket i landet. Ukrainas jordbruksminister Mykola Solskyi deltog också i diskussionen.

Mer information:

Lasse Kontiola, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 162 144

Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 525 630

Mer från SLC