JSM: Lösning söks för att säkerställa tillräckliga medel för jordbrukets investeringsstöd – det lönar sig att ansöka om stöd på nytt

Jord- och skogsbruksministeriet anser att det är viktigt att försöka hitta en lösning på hur ministeriet kan säkerställa tillräckliga medel för jordbrukets investeringsstöd. Genom sitt beslut av den 15 juni 2023 anvisade ministeriet sammanlagt 25 miljoner euro för energiinvesteringar inom jordbruket och för investeringar som främjar miljöns tillstånd, en hållbar produktion, djurs välbefinnande och biosäkerheten. Redan under den första stödperioden hade det ändå ansökts om mera stöd än förväntat, så vissa närings-, trafik- och miljöcentraler är tvungna att fatta negativa stödbeslut på grund av brist på medel.

Om ett projekt inte har påbörjats kan sökanden lämna in en ny stödansökan till exempel under den nu pågående stödperioden, som slutar 15.8. Jord- och skogsbruksministeriet anser att investeringarna i fråga är mycket viktiga och försöker hitta en lösning som gör det möjligt att bevilja stöd för dylika investeringar under årets två sista stödperioder. En sökande som får ett negativt stödbeslut har möjlighet att på nytt ansöka om stöd om stödvillkoren uppfylls. Det lönar sig också att fortsätta planeringen av nya projekt.

– Den förra regeringen var inte förberedd på hur populära understöden skulle bli, konstaterar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Ansökningsperioden för investerings- och startstöd började i april. Under våren har jordbrukare ansökt om investeringsstöd speciellt för energiinvesteringar och för att grundrenovera och bygga ut ladugårdar. Mängden energiinvesteringar har ökat redan under flera år. Jordbrukare investerar i till exempel solpaneler.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet fås av:

Päivi Nerg, statssekreterare, paivi.nerg@gov.fi
Sanna Koivumäki, konsultativ tjänsteman, tfn, 0295 162 437, sanna.koivumaki@gov.fi

Mer från SLC