JSM: Minister Essayah träffade landsbygdsminister Kullgren – försörjningsberedskap och EU-samarbete på agendan

Måndagen den 28 augusti träffade jord- och skogsbruksminister Sari Essayah sin kollega landsbygdsminister Peter Kullgren i Stockholm. Ministrarna diskuterade bland annat försörjningsberedskap, skogarna och samarbetet inom EU-påverkan. Även rovdjurspolitiken och vargläget stod på agendan. Därtill träffade minister Essayah också lokala representanter för livsmedels- och skogsindustrin och jordbruksproducenter i Stockholm.

Ministrarna diskuterade försörjningsberedskap och livsmedelstrygghet. Dessa teman har blivit allt viktigare i och med pandemin och Rysslands anfallskrig, och har även lyfts fram allt mera på EU-agendan. Minister Essayah betonade att ett lönsamt jordbruk utgör grunden för livsmedelstryggheten, som måste få en allt viktigare roll i jordbrukspolitiken.

”Båda länderna har mycket att lära av varandra. Finlands arbete och praxis när det gäller försörjningsberedskap intresserar Sverige. Vår försörjningsberedskapsmodell, som till stor del grundar sig på ett samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn, är unik i världen, och självförsörjningsgraden är högre än Sverige. Finland kan däremot lära sig av den svenska livsmedelsexporten, något vi redan tillsammans arbetar med”, konstaterade minister Essayah.

Finland och Sverige har ett nära samarbete inom många av jord- och skogsbruksministeriets sektorer. Samarbetet i skogsfrågor har varit bra, öppet och aktivt. Ministrarna konstaterade att länderna har många gemensamma intressen också när det gäller påverkansarbetet inom EU. Ett nära samarbete är viktigt när Europaparlamentets valperiod och den nuvarande kommissionens mandatperiod närmar sig sitt slut nästa år och påverkan på kommissionens kommande program har inletts.

Mer information:

Iina Mattila, specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6221
Aulikki Hulmi, direktör för enheten för EU-samordning och internationella frågor, tfn +358 29 516 2034

E-postadresser: fornamn.efternamn@gov.fi

Mer från SLC