Kocka Inhemskt-konceptet drar i gång i höst

Från hösten 2023 får svenskspråkiga åttonde klassister med tillval i huslig ekonomi möjlighet att Kocka Inhemskt. Konceptet Kokkaa Kotimaista har tagits fram av MTK tillsammans med Maaseudun Sivistysliitto MSL och är en modell för matfostran för högstadieelever med tillval i huslig ekonomi. Sedan inledningsåret 2020 har ca 26 000 högstadieelever runt om i landet tagit del av konceptet på finska. Nu har SLC valt att förverkliga konceptet på svenska med samma innehåll och hoppas att förbunden och lokalavdelningarna ivrigt kommer med i arbetet med att föra ut verksamhetsmodellen till svenskspråkiga högstadier i Finland. Materialet för Kocka inhemskt översätts till svenska under sommaren.

SLC - Kokkaa kotimaista2023 Kati Laszka 12 liggande webb

Syftet är att berätta om finländsk matproduktion för elever på ett konkret sätt. Samtidigt uppmuntrar matfostransmodellen eleverna att prova på att laga mat själva och introducerar dem handgripligen till finländska råvaror, matens producenter och den finländska matkulturen.

Konceptet är enkel att genomföra både för läraren i huslig ekonomi och för producentorganisationen. Materialet består av inhemska och lokala ingredienser för huvudrätt och efterrätt samt elektroniskt undervisningsmaterial på plattformen Moodle, ett tryckt recepthäfte som eleverna även kan ta med sig hem samt ett tilläggsmaterial för läraren. Det svenska materialpaketet färdigställs och publiceras under sommaren.

För att förverkliga konceptet hoppas SLC på att producentförbunden och lokalavdelningarna aktivt deltar i talkot. I praktiken går det till så att lokalavdelningen eller förbundet förser läraren med undervisningsmaterialet och levererar en matkasse med inhemska och gärna lokala råvaror. Undervisningsmaterialet ger innehåll till en 90 minuters lektion om finländsk livsmedelsproduktion samt en Kahoot-frågesport om ämnet som läraren håller tillsammans med eleverna. Huvudrätten och efterrätten tillreder eleverna tillsammans med läraren under lektionen.

Producentförbunden kommer att få en uppsättning av recepthäften och tillhörande undervisningsmaterial för Kocka Inhemskt-konceptet och via förbunden delas materialet till de lokalavdelningar som väljer att genomföra konceptet. Lokalavdelningarna, eller på vissa orter förbundet, ansvarar för att ta kontakt med det lokala högstadiets lärare i huslig ekonomi, införskaffa de inhemska och lokala råvaror som behövs för recepten och leverera matkassarna samt recepthäftena till skolan. Centralförbundet ersätter sedan lokalavdelningarna för råvarorna, mot faktura och redovisade kostnader. På orter där det t.ex. inte finns en lokalavdelning kan även skolan själv beställa materialet och själv inhandla råvarorna som behövs, och fakturera centralförbundet direkt.

Förbunden kommer att ge närmare information till lokalavdelningarna om Kocka inhemskt. SLC hoppas att så många lokalavdelningar som möjligt sluter samman och deltar i arbetet med att sprida kunskap om finländsk livsmedelsproduktion och matfostran till framtidens konsumenter.

Tilläggsinformation:
Mia Wikström, kommunikationschef, tfn 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi
Cecilia Nyholm, högskolepraktikant, tfn 045 126 9179, cecilia.nyholm@slc.fi

Mer från SLC