Kocka inhemskt-konceptet har lanserats

Från och med i höst får svenskspråkiga åttonde klassister med tillval i huslig ekonomi möjlighet att Kocka inhemskt. Konceptet är en modell för matfostran och nu har det svenskspråkiga materialet lanserats på Moodle-plattformen. Nu hoppas SLC att förbunden och lokalavdelningarna ivrigt kommer med i arbetet med att lokalt föra ut verksamhetsmodellen till svenskspråkiga högstadier i Finland.

SLC - Kocka inhemskt mat med logo webb

Sedan inledningsåret 2020 har ca 26 000 högstadieelever runt om i landet tagit del av konceptet Kokkaa Kotimaista på finska. Konceptet har tagits fram av MTK tillsammans med Maaseudun Sivistysliitto MSL och är en modell för matfostran för högstadieelever med tillval i huslig ekonomi.

Lokalavdelningarna, eller på vissa orter förbundet, ansvarar för att kontakta skolan, införskaffa inhemska och med fördel lokala råvaror enligt färdiga inköpsanvisningar samt leverera matkassen och undervisningsmaterialet till läraren i huslig ekonomi. Läraren och eleverna ansvarar för att tillaga och avnjuta maten.

SLC har utarbetat konceptets material på svenska och hoppas nu att förbunden och lokalavdelningarna ivrigt kommer med i arbetet med att föra ut verksamhetsmodellen till svenskspråkiga högstadier i Finland. Syftet är att berätta om finländsk matproduktion för elever på ett konkret sätt. Samtidigt uppmuntrar matfostransmodellen eleverna att prova på att laga mat själva och introducerar dem handgripligen till finländska råvaror, matens producenter och den finländska matkulturen.

Konceptet är enkelt att genomföra både för läraren i huslig ekonomi och för producentorganisationen. Förutom råvaror för både huvud- och efterrätt ingår i konceptet ett elektroniskt undervisningsmaterial på plattformen Moodle, ett tryckt recepthäfte som eleverna även kan ta med sig hem samt ett tilläggsmaterial för läraren. Det ingår även en Kahoot-frågesport som läraren håller tillsammans med eleverna. Huvudrätten och efterrätten tillreder eleverna tillsammans med läraren under en 90 minuters lektion. All information om konceptet och hur det kan genomföras lokalt finns på plattformen Moodle.

Producentförbunden har fått en uppsättning av recepthäften och tillhörande undervisningsmaterial för Kocka inhemskt-konceptet och via förbunden delas materialet till de lokalavdelningar som väljer att genomföra konceptet. Vill ni genomföra konceptet i din lokalavdelning, så ta kontakt med ditt förbund och bekanta dig med anvisningarna på Moodle. Centralförbundet ersätter sedan lokalavdelningarna för råvarorna, mot faktura och redovisade kostnader. På orter där det t.ex. inte finns en lokalavdelning kan även skolan själv beställa materialet och själv inhandla råvarorna som behövs, och fakturera centralförbundet direkt.

Förbunden ger närmare information till lokalavdelningarna om Kocka inhemskt. SLC hoppas att så många lokalavdelningar som möjligt sluter upp i talkot och deltar i arbetet med att sprida kunskap om finländsk livsmedelsproduktion och matfostran till framtidens konsumenter.

Tilläggsinformation:

Moodle-plattformen

På centralförbundet ansvarar Mia Wikström, kommunikationschef (mia.wikstrom@slc.fi, 050 355 3213) och Cecilia Nyholm, högskolepraktikant (fram till 25.8, cecilia.nyholm@slc.fi , 045 126 9179) för kampanjens svenska material.

Mer från SLC