Lausunto hallituksen esityksestä laiksi biopolttoaineista, bionesteistä,ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta (HE72/2023)

Eduskunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta

ASIA: Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineista, bionesteistä,ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta (HE72/2023)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta.

Biopolttoaineiden merkitys energiatuotannossa on viimeisten vuosien aikana kasvanut merkittävästi. Maatalouden osalta on tärkeätä, että maatalouden sivuvirtojen ja kotieläinsektorin lannat voidaan järkevästi ja taloudellisesti hyödyntää energiatuotantoon.

  • SLC toteaa, että hallituksen esityksessä ei esitetä muutoksia sähköverolain pientuottajan määritelmään. Kansallisesti on määritellyt, että verottomuuden rajan biokaasun osalta on yksi gigawattitunti. Toiminnanharjoittajat, jotka tuottavat biokaasua enintään yhden gigawattitunnin vuodessa, ei velvoiteta rakentamaan kestävyysjärjestelmiä verottomuuden säilyttämiseksi. Tältä osin SLC pitää sääntelyratkaisua onnistuneena.
  • SLC ei yhdy hallituksen esityksessä esitettyyn tulkintaan, että sähköverolain pientuottajan määritelmän nostaminen 2MW tasolle johtaisi energiaverodirektiivin tarkoituksen vastaiseen täytäntöönpanoon.SLC:n näkemyksen mukaan kyseinen sääntelyratkaisu olisi lieventänyt olennaisesti alle 2MW laitoksessa yli yhden gigawattitunnin biokaasua tuottavien toiminnanharjoittajien kustannuksia siitä, että he joutuvat rakentamaan kestävyysjärjestelmän.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback, toiminnanjohtaja

Mer från SLC