Lausunto koskien HE 48/3023 (metsityksen määräaikaisen tuen muuttaminen)

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta

Lausunto koskien HE 48/3023 (Metsityksen määräaikaisen tuen muuttaminen)


SLC kiittää mahdollisuudesta kommentoida hallituksen esitystä laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain 6 ja 29 §:n muuttamisesta.

Laki oli alun perinkin tarkoitus olla määräaikainen ja Orpon hallituksen hallitusohjelmassa asiaa vielä vahvistetaan. Metsitystuella voidaan katsoa olevan merkitystä rakentamisen (asuntoja, liikenneinfrastruktuuria, tuulivoima- sekä aurinkopuistoja ja niihin liittyvät voimalinjat) aiheuttaman metsäkadon kompensoinnin kannalta. Toimenpiteellä on hitaasti, mutta varmasti, ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta suotuisia vaikutuksia.
Toisaalta metsien nieluja ja varastointia voidaan vahvistaa myös muilla toimenpiteillä – mutta tämäkään ei tapahdu itsestään, vaan vaatii metsien kasvua lisääviä panostuksia.

Itse lakiesitys koskee hallinnollista siirtymävaihetta tuen loppuessa. SLC kannattaa lain voimassaolon jatkamista, jotta tukea voidaan maksaa tuensaajille ja myös sitä, että vuoden 2023 aikana haettuja tukihakemuksia voidaan käsitellä ja hyväksyä kesäkuun 2024 loppuun asti. SLC haluaa tuoda esille, että kaikkien tukihakemusten käsittely siihen mennessä on tärkeää maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun kannalta.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Anders Portin
Metsäasiamies

Mer från SLC