Lausunto ehdotuksesta asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteestä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Ympäristövaliokunta
ymv@eduskunta.fi

Asia: U 110/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

SLC kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto U-kirjelmästä 110/2022 VP, joka koskee Euroopan parlamentin ja EU neuvoston asetusta pakkauksista ja pakkausjätteistä. SLC tukee asetuksen tulkittua henkeä ja on myötämielinen sille, että EU pyrkii asetuksella vähentämään kertakäyttöjätettä. Katsomme kuitenkin, että asetusehdotuksen sisältö aiheuttaa muita ongelmia, jotka voivat olla tuhoisia sekä teollisuudelle että taloudelle Suomessa ja EU:ssa.

SLC ei usko että öljystä tuotetut kovat muovit, kuten asetus esittää, ovat parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi kertakäyttökartonki tai paperituotteet, jotka myös voidaan kierrättää. SLC:n mielestä Suomen ja EU:n tulisi öljyteollisuuden edistämisen sijaan keskittyä paperin, pahvin ja muovin kierrätykseen ja edistää ratkaisuja, jotka vähentävät painoa, mikä puolestaan vähentää kustannuksia ja kuljetuspäästöjä.

Hedelmä- ja vihannestuotteiden osalta asetuksessa ehdotetaan kertakäyttöisten muovipakkausten kieltämistä alle 1,5 kilon pakkauksissa. SLC vastustaa tätä voimakkaasti sillä perusteella, että se uhkaa lisätä ruokahävikkiä, koska kuluttajapakkausten koko todennäköisesti kasvaisi. Korostamme, että kun on kyse elintarvikkeista, on tärkeintä ensin lähteä liikkeelle tarjonnasta, elintarviketurvallisuudesta, jäljitettävyydestä ja kestävyydestä. Nämä elementit puuttuvat mielestämme asetusluonnoksesta.

Lopuksi SLC katsoo, että Suomen tulisi EU:ssa ajaa biopakkausmateriaalien käytön lisäämistä, panostaa kartongin, paperin ja muovin kierrätykseen sekä edistää biotaloutta suosivaa lainsäädäntöä Euroopassa. SLC:n mukaan ehdotettu asetus jää tavoitteesta, ja se uhkaa lisätä fossiilisten polttoaineiden käyttöä, lisätä ruokahävikkiä, tehdä kuljetuksista kalliimpia ja tietysti tuotteista kalliimpia kuluttajille kaikkialla Euroopassa.

Siksi katsomme, että Suomen tulisi suhtautua asetusehdotukseen hyvin kriittisesti.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Maatalouspoliittinen asiantuntija

Mer från SLC