Livsmedelsverket: Ansökan om åkerstöd kan korrigeras och kompletteras fram till den 2 oktober 2023 – en del av gårdarna har ännu inte ansökt om stöd

Från och med i år är det mer flexibelt än tidigare att ansöka om åkerstöd, då man vid behov kan göra ändringar i sin stödansökan under hela växtperioden.

Ansökningstiden för stöden gick ut den 15 juni 2023, men man kan korrigera ansökan i Viputjänsten om man märker att man har uppgett felaktiga uppgifter eller inte kan odla enligt villkoren. Man kan också komplettera ansökan om man har glömt att ansöka om något stöd.

Stöd som saknas kan fortfarande sökas

"Vi uppmuntrar jordbrukarna att vara noggranna med uppgörandet av ansökan om åkerstöd redan under den egentliga ansökningstiden. Om det är nödvändigt att korrigera ansökan är det nu dags att göra ändringar och kontrollera om man inte har ansökt om något stöd eller någon åtgärd. Till exempel har cirka 450 gårdar som skulle kunna få omfördelningsinkomststöd inte ansökt om det", konstaterar enhetschef Hannele Sankari vid Livsmedelsverket.

Omfördelningsinkomststödet har i år för första gången varit ett EU-finansierat stöd som alla gårdar som också får grundläggande inkomststöd kan få. Stödet betalas upp till 50 hektar.

Ansökan om åkerstöd kan kompletteras också genom att man ansöker om stöd för växttäcke vintertid. Den årliga åtgärden ingår i det nya stödet för miljösystem.

Vipurådgivaren, som är bekant från ansökan om åkerstöd, hjälper odlaren att göra ändringar. Den påpekar till exempel att det saknas en åtgärd i stödet för miljösystem i situationer där den som ansöker om stöd har meddelat att han eller hon odlar en växt som skulle vara berättigad till stöd. En lista över saker som Vipurådgivaren har kontrollerat finns samlat på webbsidan livsmedelsverket.fi. Kontrollerna kompletteras under kommande år.

Det är bra att kontrollera åtgärderna i miljöförbindelsen och växterna i miljöavtalet

Vipurådgivaren anmärker inte om alla åtgärder som man lämnat osökt i miljöförbindelsen. Då man ansöker om en åtgärd räcker det inte att exempelvis att fånggrödan har anmälts under uppgifterna för jordbruksskiftet utan man måste även ansöka om åtgärden för att få utbetalning. Förutom fånggrödor gäller samma för åtgärderna vallar på torvmark, markförbättrings- och saneringsgrödor samt alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter.

De odlare som har ingått ett miljöavtal bör kontrollera att rätt växter har uppgetts för skiftena i avtalet. Om växten är fel (till exempel ett naturbete har anmälts som ängsväxt), betalas inget stöd för skiftet även om skiftet ingår i det avtal som ansökan gäller. Odlaren kan kontrollera de skiften som uppgetts i avtalet i sammandraget över gårdens uppgifter i Viputjänsten.

Om gården har för avsikt att genomföra iståndsättningsåtgärden i år är det klokt att kontrollera om betalning har sökts för åtgärden i uppgifterna om jordbruksskiftet.

Reformen av stöden gav möjlighet att korrigera ansökan

Även om ansökan om åkerstöd kan ändras fram till den 2 oktober 2023 är det bra att göra eventuella korrigeringar i ansökan genast. Om åkertillsynen ska göra ett inspektionsbesök på gården kan ansökan inte längre korrigeras. Möjligheten att ändra ansökan upphör när NTM-centralens inspektör tar kontakt.

Utöver inspektionsbesöken följs odlingen från och med i år upp också med satellitbilder. Det är tack vare satellituppföljningen som ansökningarna om åkerstöd kan ändras under hela växtperioden.

Mer information till medierna
enhetschef Hannele Sankari
040 714 5791
hannele.sankari@ruokavirasto.fi

Mer information till den som ansöker om stöd

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter (livsmedelsverket.fi)

Mer från SLC