Livsmedelsverket: Ansökan om stöd för biodling inleds 1.2.2023

Stöd för biodling kan sökas 1.2.–28.2.2023. Stöd kan sökas av registrerade sammanslutningar som företräder biodlingssektorn.

Livsmedelsverket beviljar stöd för projekt som utvecklar biodlingssektorn och som pågår fram till 31.12.2024. Inom ramen för projektet ska den sökande genomföra en eller flera av de åtgärder inom biodlingssektorn som beskrivs i planen för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP-planen).

Åtgärderna är:

▪ Rådgivning, information och utbildning

▪ Bekämpning av skadedjur och sjukdomar

▪ Rationalisering vid flyttning av bisamhällen

▪ Laboratorieanalyser inom biodlingssektorn

▪ Bevarande av antalet bisamhällen och biförädling

▪ Samarbete med forskningsprogram

▪ Främjande av biodlingsprodukter

Det maximala anslaget som beviljas projekten bestäms enligt de anslag som EU beviljat Finland. Det belopp som beviljas i denna projektansökan är högst 696 364 euro. EU:s finansieringsandel i projekten är 50 procent och finska statens andel 50 procent. Livsmedelsverket väljer ut de projekt som ska genomföras utifrån de urvalskriterier som finns i lagstiftningen.

Stödet för biodling har förnyats

Biodlingsprogrammet som tidigare användes inom ramen för stödet för biodling har avslutats. Motsvarande insatser inom biodlingssektorn ingår nu i Finlands GJP-plan. Därför har den nationella lagstiftningen ändrats och olika projekt beviljas stöd för biodling. Livsmedelsverket genomför projektansökningar om stöd för biodling i sin nuvarande form fram till utgången av 2027.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats

Mer information vid Livsmedelsverket:

Eija Korpela, jurist
Tfn 029 520 4472
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC