Livsmedelsverket: Den nya lagen om djurvälfärd ställer krav på djurens tillgång till vatten och förhållanden under vilka djur hålls

Den nya lagen om djurvälfärd som träder i kraft vid årsskiftet medför många förändringar som förbättrar produktions- och sällskapsdjurens levnadsförhållanden. I fortsättningen ska djurhållarna bland annat se till att djuren får tillräckligt med vatten samt ordna ändamålsenliga lokaler och redskap för inspektion och vård av djuren. För att uppfylla de nya kraven kan djurens ägare vara tvungna att göra anskaffningar till sina djurhållningsplatser och strukturella ändringar som det vore bra att förbereda sig på redan före årsskiftet. Alla djurägare bör bekanta sig med den nya lagen i god tid innan den träder i kraft.

Enligt den nya lagen om djurvälfärd ska alla däggdjur och fåglar ständigt ha möjlighet att dricka vatten i sin permanenta djurhållningsplats. Bestämmelsen gäller med vissa undantag en stor grupp djur, för vilka det tidigare inte har krävts ständig tillgång till vatten, såsom katter, hundar och andra små sällskapsdjur samt hästar och nötkreatur. Exempelvis hundar, fåglar och hästar som bor i utomhusfållor kan i fortsättningen behöva uppvärmningsbara vattenkoppar på vintern så att vattnet inte fryser under köldperioderna. Djurhållningsplatsen anses vara permanent om djuret tillbringar största delen av dygnet där.

De permanenta djurhållningsplatserna ska också vara utrustade med sådana konstruktioner, anordningar eller redskap med vilka djuren kan inspekteras och vårdas på ett ändamålsenligt och säkert sätt ur såväl djurens som människornas synvinkel. Ett sjukt eller skadat djur ska också vid behov placeras avskilt från andra djur på djurhållningsplatsen eller i anslutning till den i ett ändamålsenligt utrymme, och djuret ska ges tillräcklig möjlighet att vila. Till exempel på gårdar med nötköttsproduktion kan detta i fortsättningen förutsätta en hanteringsbur där djuren vid behov kan tas fast och begränsa deras rörlighet.

Med hjälp av lämpliga lokaler och utrustning underlättas inspektion och provtagning av djuren samt skötseln av sjuka eller skadade djur.

Bestämmelserna innehåller ingen övergångsperiod, så alla permanenta djurhållningsplatser ska ha ständig tillgång till vatten för djuren, lokaler och redskap som möjliggör hantering av djuren samt vid behov lokaler för vård och isolering av sjuka djur genast från och med början av 2024.

På Livsmedelsverkets webbplats har man sammanställt centrala ändringar i bestämmelserna i och med den nya lagen om djurvälfärd, som kräver aktiva åtgärder av djurhållare och personer som arbetar med djur.

Mer information:

Specialsakkunnig Minna Haataja-Koskinen, tfn 029 520 5235
Specialsakkunnig Taina Mikkonen, tfn 029 520 4702
E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Centrala ändringar i den nya lagen om djurens välfärd

Mer från SLC