Livsmedelsverket: Höstanmälan är nu en del av ansökan om åkerstöd – anmälningstiden flyttas till januari

Höstanmälan om växttäcke är från och med 2023 en del av ansökan om åkerstöd för största delen av gårdsbruksenheterna. Enligt förhandsuppgifterna skulle höstanmälan inledas i Viputjänsten i november 2023. Anmälningstiden flyttas nu till januari 2024.

"Det tekniska genomförandet av den nya höstanmälan har visat sig vara mer arbetskrävande än väntat. Vi förbereder också för tillfället utbetalningarna av jordbrukarstöd till slutet av året, där vi vid Livsmedelsverket har prioriterat uppgifter i anslutning till informationssystemen för jordbrukarstöd. Det är nödvändigt att flytta tidpunkten för höstanmälan för att vi ska kunna trygga utbetalningen av stöden enligt den målsatta betalningstidtabellen", säger avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi.

Livsmedelsverket beklagar att anmälningstiden flyttats. Målet är att skapa en så lättanvänd anmälan som möjligt som vägleder jordbrukaren i e-tjänsten.

Höstanmälan kan göras i e-tjänsten Vipu från och med den 8.1.2024. Anmälningstiden pågår till slutet av januari 2024. Avsikten är att höstanmälan i fortsättningen görs på hösten.

Växttäcke är ett grundvillkor för jordbrukarstöd

Nästan alla gårdar ska göra en höstanmälan om vintertida växttäcke.

Under vintersäsongen ska 33 procent av åkerarealen och arealen av permanenta grödor vara täckt av växttäcke. Kravet på växttäcke är en del av villkorligheten, dvs. till grundvillkoren för jordbrukarstöd, där ett äkta växttäcke, stubb, reducerad bearbetning eller växtavfall godkänns. För uppfyllandet av detta krav betalas ingen ersättning till jordbrukarna. Kravet kan inte uppfyllas på areal med permanent gräsmark.

"Det lönar sig för jordbrukare som planerar en areal med växttäcke att besöka Viputjänsten där man kan kontrollera mängden permanent gräsmark 2023. Uppgifterna finns för varje skifte i avsnittet Gårdsbruksenhet. Vipurådgivaren visar å in sida den totala arealen av premantent gräsmark. Arealen för permanent gräsmark dras av från gårdsbruksenhetens hela jordbruksareal. Kravet på växttäcke gäller 33 procent av den återstående arealen. Om man funderar på kalkylerna lönar det sig att kontakta kommunen eller en rådgivare", säger specialsakkunnig Mirka Holmén.

Stöd för växttäcke kan beviljas jordbrukare som har ansökt om åtgärden vintertida växttäcke för stödet för miljösystem. Till arealen godkänns äkta växttäcke och stubb. Stöd för miljösystem kan också betalas för arealer med permanent gräsmark.

Höstanmälan gäller både det växttäcke som ingår i grundvillkoren och i stödet för miljösystem.

Höstanmälan kompletterar ansökan om åkerstöd

Jordbrukarens höstanmälan påverkas av vilka stöd och åtgärder hen har ansökt om vid ansökan om åkerstöd. Utöver vintertida växttäcke anges följande i höstanmälan:

▪ använda växtskyddsmedel (ekologiska gårdar och de som inom miljöförbindelsen förbundit sig till åtgärden alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter)

▪ främjande av cirkulär ekonomi (åtgärd inom miljöförpliktelse)

▪ hantering av avrinningsvatten

▪ (åtgärd inom miljöförpliktelse)

▪ fågelåkrar (åtgärd inom miljöförpliktelse).

De arealer som anges i höstanmälan ritas på kartan i Viputjänsten på samma sätt som vid ansökan om åkerstöd.

Ytterligare information till jordbrukaren

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Jordbruksrådgivning (livsmedelsverket.fi)

Guide om villkorlighet (livsmedelsverket.fi)

Villkor för stöd för miljösystem (livsmedelsverket.fi)

Information om höstanmälan (livsmedelsverket.fi)

Mer information till medierna

Krav på villkorlighet och stöd för miljösystem
Specialsakkunnig Mirka Holmén
050 338 2514

Specialsakkunnig Hanna Muilu (anträffbar fr.o.m. 18.9)
040 670 8786

Viputjänsten
Specialsakkunnig Kati Törmä
040 714 5833

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC