Livsmedelsverket: Jordbrukarna har svarat snabbt på begäran om utredning av satellituppföljningen – resultaten syns nu i Vipumobilen

Resultaten av begäran om utredning av satellituppföljningen syns nu för odlarna i Vipumobilen. Resultaten finns tillgängliga för begäran om utredning som har besvarats med ett fotografi.

Största delen av resultaten från begäran om utredning har godkänts

I år övervakar man för första gången med hjälp av satellitbilder att villkoren för åkerstöd följs. Med hjälp av bilderna granskas odlingen och växtlighetens utveckling. Om jordbrukaren vid ansökan om åkerstöd har uppgett uppgifter som strider mot de satellitbilder som tagits av åkerskiftet, får jordbrukaren en begäran om utredning. Det är vanligen fråga om att skiftet på basis av bilderna är oslagna, även om växtligheten i enlighet med villkoren borde slås.

Från och med mitten av augusti har begäran om utredning skickats till cirka 14 000 gårdar. Jordbrukarna kan svara på begäran om utredning genom att skicka ett foto av åkerskiftet via smarttelefonapplikationen Vipumobilen eller genom att ändra sin ansökan om åkerstöd i e-tjänsten Vipu.

"Jordbrukarna har svarat glädjande snabbt på begäran om utredning. Vi har redan fått in över 36 000 bildsvar på cirka 23 000 begäran om utredning. Också handläggningen av svaren vid NTM-centralerna och kommunernas samarbetsområden har gått bra", säger ledande sakkunnig Kirsti Tuumi.

Nästan alla svar på begäran om utredning har behandlats. Godkända svar visas i Vipumobilen i stängda begäranden om utredning. Det är sällsynt att man avslagit ett bildsvar. Om bildsvaret har avslagits, blir begäran om utredning åter öppen. I dessa fall kan man inte längre svara på nytt med ett fotografi, utan ansökan om åkerstöd måste ändras eller skiftesstödet återkallas. Ändringar i ansökan kan göras i Viputjänsten fram till 2.10.2023. Samma dag upphör också svarstiden för begäran om utredning.

Begäran om utredning kan nu besvaras med ett tidigare taget foto

Vipumobilen som lanserats för kommunikation mellan jordbrukare och myndigheter utvecklas kontinuerligt.

"Satellituppföljningens begäran om utredning har kunnat besvaras endast med ett fotografi som tagits direkt i samband med begäran om utredning. Vipumobilens senaste appuppdatering medförde en ny funktion som gör att jordbrukaren nu kan lägga till ett fotografi till utredningsbegäran ur Vipumobilens galleri som tagits tidigare under växtperioden", berättar expert Jukka Heikkinen.

På grund av uppdateringarna i Vipumobilen lönar det sig för jordbrukaren att säkerställa att den senaste versionen av applikationen alltid är i bruk. Gårdarnas odlare i första hand får sms till sina mobiltelefonnummer när de har fått en begäran om utredning av satellituppföljningen i Vipumobilen. Därför är det bra att alltid hålla kontaktuppgifterna uppdaterade i Viputjänsten, därifrån kontaktuppgifterna hämtas.

Jordbrukare, hjälp till att utveckla satellituppföljningen

Begäran om utredning av satellituppföljning grundar sig på analyser gjorda av artificiell intelligens. Livsmedelsverket utvecklar analyserna till exempel genom att jämföra resultaten med observationer som gjorts i terrängen. Terrängobservationer görs i huvudsak vid NTM-centralerna, men jordbrukarna kan också hjälpa till att förbättra analysresultatens noggrannhet och minska onödiga begäran om utredning.

Satellituppföljningens analyser färdigställs ett par veckor efter att bilden tagits. Därför kan begäran om utredning tas bort från Vipumobilen redan innan bildsvaret skickats, när analyserna av nyare satellitbilder uppdateras eller noggrannheten i begäran om utredning justeras. Å andra sidan kan till exempel molnighet bidra till att de åtgärder som vidtagits inte syns på de nyare bilderna.

Responsblankett: Hjälp oss att utveckla satellituppföljningen (livsmedelsverket.fi)

Mer information till jordbrukaren
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
Information om Vipumobilen (livsmedelsverket.fi)
Vipumobilens instruktionsvideor (YouTube)

Mer information till medierna
Begäran om utredning av satellituppföljning
ledande sakkunnig Kirsti Tuumi
040 714 5734

Vipumobilen
sakkunnig Jukka Heikkinen
050 526 2807

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC