Livsmedelsverket: Livsmedelsverket inrättar smittade zoner på grund av fågelinfluensa

I juni-juli 2023 har högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 konstaterats på flera orter i Finland. Sjukdomen har konstaterats särskilt hos måsar. Dessutom har sjukdomen som orsakas av viruset konstaterats hos hägnade pälsdjur i Södra och Mellersta Österbotten. För närvarande har smittan konstaterats på tio pälsdjursfarmar. Utredningarna fortsätter.

Livsmedelsverket inrättar i enlighet med lagen om djursjukdomar smittade zoner för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. De smittade zonerna omfattar landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Beslutet träder i kraft omedelbart.

Inom smittade zoner är det förbjudet att hålla fjäderfä och fåglar i fångenskap utomhus. Förbudet gäller även ekologiska produktionsanläggningar. Undantagsmöjligheterna finns i beslutet.

Åtgärder i smittade zoner för att förhindra smittspridning

• Det är också förbjudet att besöka anläggningar med fjäderfä eller fåglar i fångenskap, förutom i specialfall.

• Personer som besöker anläggningarna ska klä sig i skyddskläder som endast används vid anläggningen i fråga och byta skor i samband med in- och utgång. Dessutom ska händerna tvättas och desinficeras när man kommer till anläggningen. Om det inte är möjligt att tvätta händerna måste man ändå desinficera händerna.

• Fåglarnas foder och strö ska förvaras så att vilda fåglar inte kommer i kontakt med det.

De smittade zonerna avvecklas när Livsmedelsverket bedömer att det inte längre finns behov av den för att förhindra spridningen av fågelinfluensa. Livsmedelsverket informerar också separat om avveckling av zonen.

Livsmedelsverket rekommenderar att fjäderfä skyddas noggrant även i andra delar av landet. Om man hos fjäderfä eller andra fåglar upptäcker symptom som tyder på fågelinfluensa, dödlighet som avviker från det normala eller förändringar i produktionen, ska kommunal- eller länsveterinären omedelbart underrättas. Minskad förbrukning av vatten och foder eller minskad äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensa.

Man ska även anmäla massdöd av vilda fåglar och enskilda döda rovfåglar till kommunal- eller länsveterinären. Kommunalveterinären ser till att nödvändiga prover skickas till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och smittan kräver i allmänhet nära kontakt med en insjuknad vildfågel, fjäderfä eller deras sekret.

Mer information:

Enhetschef Sirpa Kiviruusu,
tfn 0400 920503
E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Beslut om upprättande av smittade zoner i enlighet med lagen om djursjukdomar 20.7.2023

Fågelinfluensa
Turkistarhojen zoonoosit -riskiprofiili (pdf)
THL: Fågelinfluensa
THL: Åtgärdsanvisning för att förhindra fågelinfluensasmitta hos människor

Mer från SLC