Livsmedelsverket: Nu är det dags att observera förekomsten på päronpest i Södra Finland

Enligt Livsmedelsverkets päronpestprognos är den rätta tiden inne att observera symptom på sjukdomen i Södra Finland. Päronpesten är en bakteriesjukdom som drabbar bland annat äppelträd och päronträd. Den är en karantänskadegörare, som inte förekommer i Finland. Observation av sjukdomens värdväxter är viktig, för att de möjliga förekomsterna skulle hittas i ett tidigt skede.

Livsmedelsverkets päronpestprognos baserar sig på växtperiodens temperatur- och fuktighetsdata. Prognosen beräknar den tidpunkt då symtom på päronpest är möjliga att upptäcka. När symptom kan upptäckas på något område, blir bollarna på kartan röda där.

Symptom på päronpest är att skotten vissnar och svartnar samt nekrotiska fläckar som uppstår på stammen och kvistarna. Då vädret är varmt kan bakterieslem utsöndras från symptomatiska växtdelar. Päronpesten sprids med sjuka växter och via pollinerande insekter.

Om du misstänker päronpest på äppelträd, päronträd eller andra värdväxter, kontrollera först om symptomen tyder på päronpest och gör en anmälan om dem till Livsmedelverket med en e-blankett eller med e-post: kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Bifoga bilder på symptomen till din anmälan.

Tilläggsuppgifter:

▪ Specialsakkunnig Jari Poutanen (jari.poutanen@ruokavirasto.fi, tel. 040 845 4869)

▪ Länk till prognoskartan: www.ruokavirasto.fi/tulipolte-ennuste

Information om päronpest

Anvisning hur du ska gå till väga när du misstänker att du har hittat päronpest

Blogg: Erään tulipoltekartan tarina

Bilden: Prognoskartan av päronpest (Livsmedelsverket)

Bifogade filer

lianapressfile-1687940048129.png

tulipolte-ennuste.png

Mer från SLC