Livsmedelsverket: Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

I juni betalar Livsmedelsverket ut restbeloppen av de jordbrukarstöd som söktes år 2022.

Från och med 8.6.2023 betalas följande stöd:

  • transportstöd för sockerbeta
  • EU:s får- och getbidrag
  • Den andra raten av EU:s nötdjursbidrag. Den andra raten innehåller bidraget för hela året 2022, minus den andel som betalades i den första raten.
  • restbeloppet av ersättning för djurens välbefinnande (cirka 50 %)
  • restbeloppen av grundstödet (cirka 5 %), förgröningsstödet (cirka 5 %), EU-stödet till unga jordbrukare (cirka 5 %) och bidraget för jordbruksgrödor (cirka 5 %).

Restbeloppen av miljöersättning samt av ersättningen för miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar betalas från och med 15.6.2023. Restbeloppens andel är cirka 15 procent av den ersättning som betalas ut.

De sammanlagda stödsummorna som betalas i juni 2023

Stöd

Totalsumma

EU:s nötdjursbidrag

48 900 000 €

EU:s får- och getbidrag

2 750 000 €

Ersättning för djurens välbefinnande

35 500 000 €

Grundstöd och förgröningsstöd

19 900 000 €

Stöd till unga jordbrukare (EU)

710 000 €

Bidrag för jordbruksgrödor

2 010 000 €

Miljöersättning

32 700 000 €

Miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar

67 500 €

Transportstöd för sockerbeta

2 070 000 €

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första betalningsdagen, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. Stöden som betalats till den egna gården kan jordbrukarna kontrollera i e-tjänsten Vipu.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Expert Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC