Livsmedelsverket: Smittkällan för fågelinfluensa hos pälsdjur har bekräftats vara en virusvariant som cirkulerar bland måsar

De preliminära sekvenseringsresultaten av de fall av influensaviruset av subtyp H5N1 (fågelinfluensa) som upptäckts på pälsfarmer i Västra Finland har blivit klara. Resultaten visar att smittkällan för fågelinfluensa hos pälsdjur är en virusvariant som cirkulerar speciellt bland måsar. Resultaten tyder på att vilda fåglar är orsaken till att viruset sprids på pälsfarmer.

I en del av de prover som samlats in från pälsfarmerna fanns tecken på att viruset har muterat på ett sätt som bidrar till att viruset förökar sig i däggdjursceller, såsom bland annat den från tidigare kända PB2-E627K-varianten. Denna variant har dock inte upptäckts öka virusets förmåga att smittas till människor.

Sekvensering, det vill säga undersökning av virusets genom och dess förändringar, kan användas som stöd för epidemiutredningar när det gäller att fastställa smittkällan och smittkedjorna samt vidta tillräckligt omfattande bekämpningsåtgärder i rätt tid.

Livsmedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd fortsätter utredningen av epidemin i samarbete med Regionförvaltningsverket och internationella aktörer.

Mer information:

Livsmedelsverket: Riikka Holopainen, enhetsdirektör, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi, tfn 029520 4273

Institutet för hälsa och välfärd:

Erika Lindh, specialforskare, fornamn.efternamn@thl.fi, tfn 029 524 8039

Anna Katz, ledande sakkunnig, enhetschef, fornamn.efternamn@thl.fi, tfn 029524 7424

Mer information om fågelinfluensa

Mer från SLC