Livsmedelsverket: Suomen Vilja-Aitta Oy godkändes som producentorganisation

Suomen Vilja-Aitta Oy har godkänts som producentorganisation. Suomen Vilja-Aitta Oy är den andra producentorganisationen inom spannmålsbranschen i Finland och den första godkända producentorganisationen för ärter, raps- och rybsfrö samt halm. Godkännande som producentorganisation beviljas av Livsmedelsverket.

En producentorganisation är en sammanslutning av jordbruksproducenter som har ansökt om att bli godkända som producentorganisation. I praktiken är det ett andelslag, ett aktiebolag eller en förening som bildas av producenter. Sammanslutningen blir en producentorganisation när den skaffar status som producentorganisation.

Delägarna i Suomen Vilja-Aitta Oy är jordbrukare i Egentliga Finland. Företagets mål är bland annat att koncentrera delägarproducenternas produktutbud och utsläppande på marknaden med hjälp av gemensam marknadsföring.

Inom producentorganisationen kan producentmedlemmarna samarbeta i de frågor där samarbetet är till nytta. I Finland finns för närvarande elva godkända producentorganisationer.

Mer information om producentorganisationssystemet finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Förfrågningar:

Päivi Vaismaa, specialexpert
paivi.vaismaa@ruokavirasto.fi
Tfn 050 340 9374

Mer från SLC