LPA: Lantbruksföretagarnas psykiska belastning har ökat tydligt

Kostnadskrisen inom lantbruket återspeglas tydligt i hur företagarna orkar i arbetet. Det upplevda välbefinnandet i arbetet har försämrats betydligt i jämförelse med enkäten för två år sedan. Enkätundersökningen, som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA lät genomföra, visar att särskilt stressen och de psykiska symtomen har ökat.

De psykiska symtomen har ökat och tillfredsställelsen i arbetet har försämrats

Lantbruksföretagarnas psykiska symtom hade tydligt ökat jämfört med 2021. De vanligaste symtomen, kraftlöshet eller trötthet, hade ökat från 39 procent till 46 procent. Var fjärde upplevde depression (ökningen 19 procent > 26 procent) och var tredje led av sömnproblem. Flest psykiska symtom uppträdde bland företagare med djurhållning. Även upplevelserna av stress har ökat märkbart. Tämligen eller synnerligt många, rentav 44 procent av dem som besvarade enkäten, uppgav att de upplevde stress (2021: 16 procent). Stressupplevelsen var vanligare bland företagare med djurhållning än bland spannmålsodlare och andra växtodlare. Den var också vanligare på större gårdar och bland yngre (under 40 år) företagare.

Tillfredsställelsen med lantbruksföretagarens arbete hade sjunkit tydligt (2023: 42 procent, 2021: 55 procent). Arbetsglädje kände endast 45 procent av dem som besvarade enkäten (2021: 58 procent). Företagare på större gårdar och yngre företagare än 40 år upplevde den största tillfredsställelsen i arbetet och arbetsglädje.

Fler åtgärder än någonsin tidigare behövs för att hjälpa företagarna att orka

Resultaten visar att det behövs åtgärder som stöder lantbruksföretagarna att orka.

– Tyvärr kommer resultaten inte som en överraskning eftersom det just nu riktas mångahanda tryck mot lantbruksföretagarnas verksamhetsmiljö. Enkätresultatens drastiska nedgång kom däremot som en överraskning. Resultaten är på många sätt tydligt sämre än till exempel vid tiden för traktormarschen, sammanfattar LPA:s verkställande direktör Heli Backman.

Den inhemska matproduktionen är en förutsättning för Finlands försörjningsberedskap.

– Det är särskilt viktigt att hjälpa lantbruksföretagaren att orka för att garantera matproduktionen. Förebyggande åtgärder ska vidtas på bred front och tjänsterna som projektet Ta hand om bonden erbjuder behövs mer än någonsin, poängterar Backman.

Mätaren ger information om förändringarna i välbefinnandet i arbetet

Med indikatorn som mäter välbefinnande i arbetet samlar LPA årligen in information om förändringar som har skett. Enkäten genomfördes som en del av Kantar TNS Agris undersökning Datalaari (1019 respondenter). Materialet viktades för att motsvara det finska lantbrukets uppbyggnad i enlighet med produktionsinriktning, region och gårdsstorlek.

Närmare information om undersökningens resultat
Heli Backman, verkställande direktör, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 825 9760
Pirjo Saari, enhetschef, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 034 1390

Närmare information om hur undersökningen genomfördes
Forskningsledare Reijo Pirttijärvi, Kantar TNS Agri, tfn 040 865 2363

Mer från SLC