LPA: För att självförsörjningen på livsmedel ska tryggas måste vi stöda lantbruksproducenterna så att de orkar

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s delegationssammanträde den 19 april 2023 var Heli Backmans första delegationsmöte som ny verkställande direktör. Fjolåret var exceptionellt i Europa. Ländernas självförsörjning på livsmedel och producenternas betydelse framträdde. – Nu är det rätt tid att etablera verksamheten som projektet Ta hand om bonden bedriver för att stöda lantbruksföretagarna så att de orkar i arbetet, konstaterar LPA:s verkställande direktör Backman.

Omfattande utmaningar inom lantbruket — den psykiska belastningen ökar

Den inhemska livsmedelsproduktionen är en förutsättning för Finlands försörjningsberedskap. Krisen som råder i lantbruksföretagarnas omvärld är omfattande och har många orsaker. Enligt enkätundersökningen som LPA lät utföra återspeglar sig belastningen tydligt på hur företagarna orkar. Det upplevda välbefinnandet i arbetet har försämrats avsevärt. Särskilt har stress och psykiska symtom ökat jämfört med i enkäten för några år sedan.

— Mer än någonsin behöver vi nu åtgärder som hjälper företagarna att orka. Åtgärder ska genomförs med hjälp av sektorsövergripande samarbete och de ska vara genomslagskraftiga. Särskilt borde vi satsa på förebyggande åtgärder och på att etablera de tjänster som projektet Ta hand om bonden producerar. Förhoppningsvis kommer den nya regeringen att beakta företagarnas försämrade situation så att verksamheten som visat sig vara nödvändig ska kunna bli en bestående del av LPA:s lagstadgade verksamhet, appellerar Heli Backman.

Handläggningen av förmåner förlöpte bra

LPA fick mer ansökningar i nästan alla förmånsslag, särskilt när det gäller antalet pensionsansökningar vilket delvis beror på indexförhöjningen. Till följd av de långvariga pandemibegränsningarna beviljades 2022 exceptionellt många stipendier. Detta syntes som en ökad mängd försäkringar för stipendiater. Trots de speciella förhållandena utvecklades handläggningstiderna positivt och kundtillfredsställelsen låg fortfarande på en bra nivå.

– I syfte att ytterligare förbättra kundupplevelsen fortsätter vi att finslipa verksamhetsprocesserna i fråga om olycksfallsersättningarna. Hybridarbetet har också blivit en del av vardagen hos LPA. Personalen klarade fint av det speciella året. En god grund för utvecklingen av arbetstagaraupplevelsen utgjorde också certifikatet Familjevänlig arbetsplats som Befolkningsförbundet beviljade oss i november. Det känns fint att få samarbeta med kunniga medarbetare som utför sitt arbete med stort hjärta, säger Backman och är nöjd med det gångna året.

Närmare information
verkställande direktör Heli Backman, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 825 9760

LPA är lantbruksföretagarnas och stipendiaternas pensionsanstalt. Vi erbjuder jordbrukare, renskötare, yrkesfiskare och skogsägare samt forsknings- och konststipendiater ett mångsidigt pensionsskydd och social trygghet i olika livssituationer.

www.lpa.fi

Mer från SLC