Luke: Exceptionellt år inom produktionen av växthusgrönsaker

I Finland producerades år 2022 sammanlagt 305 miljoner kilo grönsaker, bär och frukter. Mängden var något större än 2021. Antalet trädgårdsföretag var 3 050 (-193), och sammanlagt odlade dessa trädgårdsväxter på nästan 19 000 hektar åkrar och 362 (-13 ha) hektar i växthus. Både antalet företag och den totala arealen minskade i fråga om såväl friland som växthus.

Väderförhållandena under trädgårdsåret 2022 var varmare än normalt, i vissa delar av landet de varmaste i mäthistoriken. Även om bevattning används allmänt på friland, begränsades tillväxten delvis av vattenbrist och bevattningen ökade också produktionskostnaderna. Också i övrigt ökade produktionskostnaderna kraftigt, och särskilt det stigande elpriset utgjorde en prövning för växthusodlarna. Även lagringskostnaderna för grönsaker ökade.

Produktionen av växthusgrönsaker minskade

Produktionen av växthusgrönsaker uppgick till 89 miljoner kilo, varav växthusgurka utgjorde 50 och tomat 34 miljoner kilo. Produktionsmängderna av både tomat och växthusgurka minskade med 3 miljoner kilo. Elpriset har haft stor inverkan särskilt på den belysta vinterodlingen av grönsaker, vilket kunde skönjas redan våren 2022. Elprisets inverkan är dock mycket individuell, beroende på prisnivån i företagets elavtal. Skörden av växthusgurka har varit rekordartad de två föregående åren, varför det delvis också kan vara en fråga om att marknaden har mättats, vilket naturligtvis även påverkas av konsumentpriset på gurka.

– Många växthusföretag har avstått från vinterodling av grönsaker. Detta avspeglas i skördemängderna under 2022. Innevarande år kommer att avvika från det normala, genom att många satsar på odling i naturligt ljus. Detta kan medföra tillfälligt hög belastning på marknaden, eftersom många kanske inleder odling i naturligt ljus vid samma tid och skörden då också infaller vid samma tid, säger Anna-Kaisa Jaakkonen, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Morot nummer ett bland grönsaker och jordgubbe bland bär

I fjol uppgick odlingen av grönsaker på friland till 189 miljoner kilo, varav 76 kilo var morot. På det hela taget är rotsaker, olika kålsorter och lök basgrödor inom frilandsodling, och som lagringsbara produkter är de viktiga grödor också med tanke på livsmedelsförsörjningen.

Skörden av trädgårdsbär låg på samma nivå som året innan, nästan 20 miljoner kilo, varav knappt 16 miljoner kilo jordgubbar. Arealen för tunnelodlingar av bär ökade till 112 hektar.

Trädgårdsproduktionen befinner sig i en föränderlig miljö

Trädgårdsproduktionen har traditionellt anpassat sig till föränderliga förhållanden och marknadslägen, men den senaste tiden har förändringarna varit kraftiga särskilt inom den energiintensiva växthusproduktionen. Å andra sidan har ny energi och arbetsbesparande teknik kommit in i branschen, med samtidigt är det sannolikt att antalet odlingar kommer att fortsätta att minska. Förändringshastigheten och reaktionssnabbheten varierar beroende på produktionsinriktning, och där växthusodlare bestämmer sig för att förkorta odlingssäsongen eller letar efter speciella tomatsorter funderar fruktodlare på att stegvis ta in nya grödor i produktionen. Ett positivt exempel på detta är att fruktsortimentet har utökats särskilt på Åland. Under fjolåret producerades en rekordstor mängd andra frukter, 300 000 kilo, särskilt päron. I sista hand är det dock den inhemska efterfrågan som avgör trädgårdsodlingens omfattning och produktsortiment.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutet samlade in uppgifterna för statistiken via en webbenkät och med telefonintervjuer från 2 800 trädgårdsföretag.

Mer information:

överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen, Luke, tfn. +358 295 3267 87, anna-kaisa.jaakkonen@luke.fi

Statistikpublicering: Trädgårdsstatistik 2022

Mer från SLC