Mats Holmgård har tagit över som skogsombudsman

Mats Holmgård har tagit över jobbet som skogsombudsman på SLC:s kansli från och med den 15 mars. Mats vikarierar på posten till och med slutet av sommaren 2023.

SLC - Mats Holmgard SP liggande webb

SLC tackar Viktor Harvio som skött uppdraget sedan våren 2020.

Mats är hemma i Kronoby och studerar skogsvetenskaper vid Helsingfors universitet för fjärde året.

- Skogen är bekant för mig sedan barns ben så det kändes naturligt att efter gymnasiet börja studera ämnet. Efter första praktiken har jag på sidan om studierna jobbat åt SVF Österbotten och där fått bekanta mig med allt från vägenhetsberäkningar till skogsägarrådgivning. Som skogsombudsman präglas jag av att även själv vara skogsägare. Därför är det nog skogsägarnas röst och synvinkel som faller sig naturligt för mig. Den rösten bör höras i alla de sammanhang oberoende om diskussioner handlar om naturens mångfald, klimatet eller läget på virkesmarknaden, säger Mats.

Mats kontaktuppgifter är:
mats.holmgard@slc.fi, tfn 041 731 7593

Mer från SLC