Delta i SLC:s medlemsundersökning

SLC genomför som bäst en medlemsundersökning för att identifiera de områden där organisationen kan utvecklas och bli ännu bättre. Undersökningen görs i samarbete med Kantar Agri Oy, som även gjort organisationens tidigare medlemsundersökningar.

SLC - 3 F33 C543 4820 412 C 9 B40 BE8876 E85 B9 C
Medlemmar samlas till SLC:s kongress

Enkäten har skickats ut till medlemmar som har en fungerande e-postadress i producentförbundens lokalavdelningars och skogsvårdsföreningarnas medlemsregister.

– Varje medlems enskilda svar är viktigt för att organisationen ska gå framåt, förbättra sig och för att vi ska kunna svara på medlemmarnas förväntningar, påminner SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

För att resultaten i undersökningen skall vara tillförlitliga är det ytterst viktigt att så många medlemmar som möjligt tar sig tid att besvara enkäten. Alla uppgifter som gäller undersökningen behandlas absolut konfidentiellt av Kantar Agri. Det tar cirka 10 minuter att svara på frågorna.

Enkäten besvaras elektroniskt genom att logga in med din medlemsinloggning och klicka på undersökningens webblänk nere på sidan. Du kan även be om länken till enkäten genom skicka e-post till info@slc.fi, uppge då även i vilket producentförbund eller skogsvårdsförening du är medlem.

Vänligen besvara enkäten senast den 11 december.

Vinn presentkort!
Bland de som besvarat enkäten utlottas två stycken 200 euros, två stycken 100 euros och fyra stycken 50 euros mångsidiga GoGift-presentkort.

Tilläggsinformation:
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734, jonas.laxaback@slc.fi

Mia Wikström, SLC:s kommunikationschef, tfn 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi

Besvara enkäten här

Mer från SLC