Modellavtal för markarrende för solkraftspark

Nu finns det en modell för markarrendekontrakt gällande solkraftspark och planering av en sådan. Modellavtalet har tagits fram av MTK och översatts till svenska av SLC. Modellavtalet är avsett för medlemmar i producentförbund och skogsvårdsföreningar.

SLC - 20220818 153018 bearbetad webb

Inför markarrende gällande solkraftspark är det viktigt att anlita juridisk hjälp innan avtal undertecknas påminner SLC.
– När det gäller solkraftsparker är arrendetiderna ofta mycket långa. Då är det viktigt att som markägare försäkra sig om att detaljerna i ett markarrendekontrakt är kristallklara, så att ersättningsnivån blir rätt och ansvar är klart. Det är även viktigt att försäkra sig om vilken part som står för vad när området avvecklas, betonar SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Sakkunnighjälp och juridisk rådgivning i markägarfrågor frågor ger till exempel Arvolex (Jordägarnas Värderingscentralen).

Modellavtalet kan också fungera som diskussionsunderlag för vilka aspekter som behöver beaktas i markarrendekontrakt för solkraftspark. SLC påminner också om vikten av att diskutera med rågrannar om kommande planer kring solkraftsparker.

Modellen för markarrendekontrakt gällande solkraftspark och planering av en sådan finns tillgänglig på slc.fi/material. Logga in med ditt medlemsnummer för att kunna ladda ner avtalet.

Medlemswebbinarium om solkraft
I januari ordnade SLC ett medlemswebbinarium via Teams i samarbete med IBV Suomi och Jordägarnas Värderingscentral för att bena ut frågor gällande solkraft och solkraftsparker.

Under webbinariet informerade IBV Suomi om solkraft och solkraftsparker och Jordägarnas Värderingscentral berättade om vilka frågor man som markägare ska ta i beaktande t.ex. gällande avtal om solkraftsparker. Webbinariet riktar sig till jordbrukare och skogsägare som är medlemmar i producentförbunden och skogsvårdsföreningarna samt närstående samarbetspartners.

Mera info om material från solkraftswebbinariet på slc.fi.

Modellavtal för markarrende för solkraft (för medlemmmar)

Mer från SLC