Naturresursinstitutet: Vad åt vi i Finland 2022?

Finländarna konsumerade i fjol i genomsnitt 135 kg flytande mjölkprodukter, 77 kg kött, 85 kg spannmål, nästan 15 kg fisk, 11 kg ägg, 55 kg frukt och 64 kg grönsaker. Precis som under tidigare år var havrekonsumtionen stor även i fjol. Däremot bröts den uppåtgående trenden för konsumtionen av fjäderfäkött, åtminstone för stunden. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets preliminära uppgifter om näringsbalansen.

År 2022 ökade totalkonsumtionen av spannmål med tre kilo jämfört med föregående år och uppgick till cirka 85,4 kg per person. Vete, havre och ris konsumerades mer än under året innan. Finländarna konsumerade 48,9 kg vete, 10,9 kg havre och 8,1 kg ris per person. Konsumtionen av råg har i flera år sakta minskat; i fjol med nästan ett kilo sedan 2021. Finländarna konsumerade 13,4 kg råg och 0,8 kg korn per person.

– Enligt balansräkningen var konsumtionen av havre fortsatt stor. I fjol konsumerade vi 10,9 kilo havre per person, vilket nådde nästan upp till toppnoteringen på 11 kilo från 2020, säger specialist Erja Mikkola vid Naturresursinstitutet.

Trenden av ökande fjäderfäkonsumtion bröts

Den totala konsumtionen av kött var 77,4 kg per person, inklusive vilt och innanmat. Konsumtionsmängderna för kött anges i näringsbalansen med ben, det vill säga som uppslaktat kött. Totalkonsumtionen och konsumtionen av rött kött har minskat redan i flera år och så var fallet även i fjol. Konsumtionen av kött minskade med ungefär två procent jämfört med föregående år.

– Sannolikt påverkade konsumenternas val av prisuppgången mellan och inom olika typer av kött, säger Erja Mikkola.

Konsumtionen av nötkött landade på 17,0 kg per person, efter en minskning med nästan åtta procent. Efter att ha minskat i flera år i följd var konsumtionen av griskött cirka 28,8 kg, det vill säga nästan densamma som året innan. Griskött var fortsättningsvis det kött som konsumerades mest.

Den uppåtgående trenden för konsumtionen av fjäderfäkött höll i sig länge men planade ut i fjol, åtminstone för stunden. Konsumtionen av fjäderfäkött var cirka 28,3 kg per person. Liksom året innan konsumerades ett halvt kilo fårkött per person. Konsumtionen av renkött och hästkött ökade något till cirka 0,4 kg respektive cirka 0,3 kg per person.

Konsumtionen av kött 2022.


Minskande konsumtion av dryckesmjölk – oförändrad för ost

Konsumtionen av dryckesmjölk minskade med över sex procent jämfört med året innan. Helmjölk backade med nästan nio procent, lättmjölk med nästan åtta procent och fettfri mjölk med cirka tre procent. Medelkonsumtionen av mjölk var i fjol 90 liter per person, vilket var sex liter mindre än året innan. Lättmjölkens andel var 57 procent av konsumtionen av dryckesmjölk.

– Enligt de preliminära uppgifterna uppgick totalkonsumtionen av flytande mjölkprodukter ifjol till cirka 135 kg per person. Konsumtionen av flytande mjölkprodukter minskade med strax under fem procent. Syrade gräddprodukter och vissa färskprodukter uppvisade en ökning av konsumtionen i fjol, medan de övriga flytande mjölkprodukterna minskade, säger Erja Mikkola.

Ostkonsumtionen förblev i stort sett oförändrad och uppgick till cirka 25,5 kg per person. Även smörkonsumtionen var oförändrad på 3,1 kg per person.

Konsumtionen av flytande mjölk 2013-2022* (*preliminära uppgifter). Se infogram för årliga siffror.

Mindre konsumtion av färsk fisk

Enligt preliminära uppgifter var den totala konsumtionen av fisk 14,5 kg per person år 2022. Konsumtionen av färsk och djupfryst fisk minskade tydligt jämfört med föregående år, medan fiskkonserver ökade något.

Konsumtionen av färska frukter var nästan 48 kg per person. Citrusfrukter utgjorde 11,9 kg och annan färsk frukt 36,0 kg. Utifrån utrikeshandelsstatistiken stod bananer för omkring en tredjedel av konsumtionen av färsk frukt. Finländarna konsumerade uppskattningsvis 10,5 kg tomater och 53,2 kg andra färska grönsaker per person. Produktionen av tomater minskade jämfört med året innan och enligt balansräkningen minskade tomatkonsumtionen med nästan åtta procent. Samtidigt sågs en liten ökning i konsumtionen av andra färska grönsaker. Konsumtionsmängderna för grönsaker är visserligen endast riktgivande och innehåller eventuellt svinn.

Äggkonsumtionen uppgick i fjol till 11,1 kg per person, vilket är en minskning med cirka 0,8 kg jämfört med föregående år. Socker konsumtionen ökade jämfört med året innan.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutets näringsbalans är ett sammandrag av livsmedelsproduktionen, den inhemska användningen och konsumtionen av de viktigaste livsmedelsgrupperna i Finland. För balansen beräknas den inhemska användningen av fler än 60 produkter utifrån produktion, lagerförändring, export och import. Den inhemska konsumtionen fördelas vidare efter ändamål, det vill säga användning som djurfoder, utsäde, råvara för industrin och livsmedel. Konsumtionssiffrorna erhålls genom att dividera användningen av livsmedel med det genomsnittliga invånarantalet under året. Näringsbalansen redogör inte för konsumtionen per befolkningsgrupp.

Näringsbalansen anger inte den exakta mängd mat som konsumerats. Siffrorna beskriver snarare den mängd som erbjudits för konsumtion än den faktiska konsumtionen eftersom uppgifter om bland lagringsförluster och annat svinn inte finns att tillgå om alla led i livsmedelskedjan och de ingår därför i konsumtionen.

Den totala mängden kött som konsumeras innefattar även vilt och ätliga inälvor. Konsumtionsmängderna för kött anges i näringsbalansen med ben, det vill säga som uppslaktat kött. Av mängden kött med ben är 80 procent benfritt. Dessutom varierar tillagningssvinnet mellan 10–30 procent beroende på produkt. Konsumtionen av tillagat kött motsvarar cirka 50 procent av mängden kött med ben.

Kontaktinformation: Specialexpert Erja Mikkola, Luke, puh. +3582 9532 2413, erja.mikkola@luke.fi

Statistikpublicering: Näringsbalansen 2022 (preliminär) och 2021 slutliga uppgifter

Andra linker:

Fiskkonsumtion

Köttproduktion

Mjölk och mjölkprodukter

Skördestatistik

Spannmålsbalansen

Mer från SLC