Nylund: God markvård för goda skördar innebär konkreta åtgärder för miljön och klimatet

Kolodling, med andra ord ökad humushalt, innebär ökad kolbindning och större skördar. Det innebär även bättre vattenhushållning, mindre näringsämnesläckage, ökad mångfald och i och med detta en bättre lönsamhet. Det sade SLC:s ordförande Mats Nylund vid Carbon Action Svenskfinlands markvårdswebbinarium.

SLC - Screenshot 20231128 120521 Samsung Internet
SLC:s ordförande Mats Nylund höll slutordet på Carbon Actions markvårdswebbinarium 28.11.2023.

– Att demonstrera och skrika slagord är ett sätta att jobba för klimatet och miljön, men det är inte det mest effektiva. En del vidtar åtgärder genom att bojkatta till exempel olika kött- och mjölkprodukter, men det är inte heller speciellt konstruktivt. Med BSAG, SLC, Finlandssvenska Jordfonden och Svenska Kulturfonden har vi tittat på vad vetenskapen säger och försökt söka de praktiska tillämpningarna för att jobba för klimatet och miljön, sade Mats Nylund vid webbinariet God markvård för goda skördar.

MTK:s och SLC:s klimatvägkarta från 2019 visar att i det finländska jordbruket kommer 75 % av utsläppen från växtodlingen och åkermarken.
– Det är i odlingsmarken som vi ska sätta in den stora stöten, påminde Nylund.

FAO säger att världens befolkning kommer att öka ganska kraftigt fram till 2050 och under hela detta sekel. Spannmålsskördarna borde också öka med 2,5 % per år eftersom spannmål hör till de viktigaste grödorna om odlas.
– Vi vet att på många håll i världen är skördarna på väg ner på grund av ett uppvärmt klimat, jordar som torkar, grundvattennivån som sjunker och grundvatten som blir allt saltare. I Finland kan vi öka våra skördar på ett hållbart sätt när vi tar vårt uppdrag på allvar, uppmuntrade Nylund.

Nylund betonar vikten av att Carbon Action-projektet har vetenskapen och fakta som grund, att projektet använt tillämpad forskning och haft ett nära samarbete med jordbrukarna.
– Projektet har gett rön som jordbrukarkåren kan ta till sig och gett god markvård som ger goda skördar. När SLC gick med i Carbon Action Svenskfinland gjorde vi det för att projektet tog fasta på produktionen och involverade jordbrukarna. Ökad humushalt innebär ökad kolbindning och större skördar som ger högre lönsamhet, bättre vattenhushållning, mindre näringsämnesläckage, ökad mångfald och i och med detta en bättre lönsamhet, sade Nylund.

Nylund är övertygad om att arbetet inom Carbon Action kommer att fortsätta.
– Vi ska bli bättre på att mäta, visa ekonomiska kalkyler, påvisa vilken effekt arbetet har på kolbindningen och vi ska engagera allt fler odlare i arbetet, sade Nylund.

Carbon Actions markvårdswebbinarium God markvård för goda skördar hölls den 28 november 2023. Webbinariet arrangerades som avslutning på projekten Carbon Action Svenskfinland och Carbon Action Markvård.

Inspelningen från webbinariet kan ses på YouTube:Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191

Mer från SLC