Nytt medlemsregister ­­– kolla fakturan noggrant

SLC - Medlemsfaktura 2023 webb

SLC har i år tagit i bruk ett nytt medlemsregister för producentförbundsmedlemmar så vi ber alla medlemmar att kontrollera uppgifterna på medlemsfakturorna extra noga. Om det finns felaktigheter i uppgifterna, vänligen kontakta ditt eget producentförbund.

Observera också att det är viktigt att alla medlemmar vid betalningen av medlemsavgiften använder det referensnummer som finns på fakturan.

Medlemskorten på fakturan är tyvärr inte perforerade och kan tryckas ut från fakturan utan måste klippas loss. Arbetet med medlemsregistret fortgår under året och till nästa år är utvecklingsarbetet förhoppningsvis klart.

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade
Det är viktigt att organisationen har uppdaterade kontaktuppgifter till medlemmarna och därför ber vi att medlemmar meddelar sin e-postadress till det egna förbundet. Observera att Telia kommer att avsluta sin pp.inet e-postservice under år 2023. Det finns flera medlemmar vars e-postadresser slutar med @pp.inet.fi så meddela vänligen den nya e-postadressen.

Kontaktuppgifter till producentförbunden:
ÖSP:s kansli: (06) 318 9200 eller osp@slc.fi
SLC Nylands kansli: (09) 601 588 eller nsp@slc.fi
SLC Åbolands kansli: (02) 423 720 eller asp@slc.fi
ÅPF:s kansli: 045 7343 2770 eller sue.holmstrom@landsbygd.ax

Mer från SLC