Pressinbjudan: SLC:s fullmäktige håller vårmöte 21.4 kl. 10.30 i Vanda

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. håller ordinarie vårmöte fredagen den 21 april på på Sokos Hotel Vantaa i Dickursby (Hertasvägen 2, 01300 Vanda). SLC inbjuder medias representanter att ta del av fullmäktiges program som inleds kl. 10.30.

Vårmötet öppnas av fullmäktigeordförande Kristian Westerholm. Efter mötets konstituering ger Heli Backman, ny vd för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, en hälsning till fullmäktige. Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen gästar vårmötet kl. 13.00 och ger sin hälsning till SLC:s fullmäktige.

Vårmötet behandlar stadgeenliga ärenden, bl.a. centralstyrelsens årsberättelse. Stadgeenliga ekonomiska ärenden såsom fastställande av bokslut och medlemsavgift samt redogörelse över centralförbundets ekonomi behandlas internt. Fullmäktige håller även den första behandlingen av reviderade stadgar för SLC.

Under mötet ges en jord- och skogsbrukspolitisk översikt med fokus på regeringsförhandlingarna.

SLC är det finlandssvenska jord- och skogsbrukets och landsbygdens intresseorganisation. Förbundsfullmäktige, som består av 29 medlemmar från medlemsförbunden, är SLC:s högsta beslutande organ som årligen samlas till vår- och höstmöte.


PROGRAM:
Fredagen den 21 april

Kaffeservering

10.30 Fullmäktiges vårmötet öppnas, konstituering

10.50 Hälsning till SLC av vd Heli Backman, LPA

12.00 Lunch

13.00 Hälsning till SLC av jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen

Fullmäktiges vårmöte fortsätter

Varmt välkommen!

Tilläggsinformation:
- Praktiska frågor om fullmäktiges möte samt medias förhandsanmälningar och intervjuförfrågningar:
Mia Wikström, SLC:s kommunikationschef, tfn 050 355 3213 eller mia.wikstrom@slc.fi
- Frågor om fullmäktiges ärenden:
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734 eller jonas.laxaback@slc.fi

Mer från SLC