Pressinbjudan: Tillväxt genom utbildning – SLC presenterar utredning om naturbruksutbildningarna och arbetskraftsbehovet i branschen

Företag, myndigheter och organisationer kommer i framtiden att ha ett behov av utbildad arbetskraft inom jord- och skogsbruksbranschen på alla stadier. Naturbruksutbildningarna bör även kunna motivera studeranden att söka sig till utbildningarna och vidare till högre utbildningar.

SLC har beställt en utredning för att undersöka behovet av kvalificerad arbetskraft i Svenskfinland inom jord- och skogsbruket, kartlägga nuläget, se över behoven av naturbruksutbildningar i Svenskfinland samt komma med utvecklingsförslag för de svenskspråkiga naturbruksutbildningarna på andra och tredje stadiet.

Utredningen har utförts av utredningsman, agroforst magister Kaj Suomela. Resultaten används som underlag för diskussion om lantbruksutbildningarnas framtida inriktning.

Medias representanter inbjuds till pressträff onsdagen den 19 april kl. 10.30 på SLC:s kansli (Fredriksgatan 61 A 34, 5, vån, 00100 Helsingfors) eller via Teams för att ta del av utredningens slutsatser och utvecklings- och åtgärdsförslag för de svenskspråkiga naturbruksutbildningarna.

Program:

· Välkommen
Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande

· Introduktion till behovet av en utredning om naturbruksutbildningarna i Svenskfinland
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare

· Presentation av utredningen samt gemensamma åtgärds- och utvecklingsförslag för naturbruksutbildningarna i Svenskfinland
Kaj Suomela, utredningsman, agroforst magister

Anmälan:
Vi ber om förhandsanmälan till pressträffen senast den 18 april kl. 12 till kommunikationschef Mia Wikström: tfn 050 355 3213 eller e-post mia.wikstrom@slc.fi. Meddela om du deltar på plats eller per Teams, eventuella allergier eller specialdieter samt kontaktuppgifter för att skicka möteslänk.

Tilläggsinformation:

Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734 eller jonas.laxaback@slc.fi

Mer från SLC