Se webbinariet Jordbruksnaturens mångfald – nuläge och framtid med svensk text

Den 17 mars 2023 ordnade MTK och SLC i samarbete med Livsmedelsverket webbinariet Jordbruksnaturens mångfald – nuläge och framtid om jordbruksmiljöns biodiversitet. Nu kan webbinariet ses i efterskott med svensk text.

SLC - Save the date Maatalousluonnon monimuotoisuus nykytila ja tulevaisuus SVE

MTK och SLC gör för närvarande tillsammans med forskare från Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Helsingfors universitet upp en vägkarta för biologisk mångfald inom jord- och skogsbruket. Webbinariet om jordbruksnaturens mångfald som hölls den 17 mars stöder utarbetandet av biodiversitetsvägkartan för jordbruket.

Webbinariet bjöd på diskussioner från olika perspektiv med perspektivet riktat framåt och med fokus på hur tillvägagångssätten kan utvecklas i praktiken.

Här kan du se webbinariets inspelning, som även är textad till svenska. Texningen kan aktiveras via funktionen "undertexter" i videons nedre kant.


Webbinariet inleddes med välkomstord av MTK:s jurist Anna-Rosa Asikainen och livskraftsdirektör Päivi Nerg.

Det första anförandet hölls av forskare Janne Heliölä, vid Finlands miljöcentral om jordbruksnaturens tillstånd i Finland.

"Den främsta orsaken till förlusten av livsmiljöer inom jordbruket är att marker växer igen”, sade Heliölä i sin presentation.

Projektledare Eija Hagelberg från Baltic Sea Action Group (BSAG) fortsatte på samma tema med rubriken Mera betesdrift och mångfald genom samarbete.

I sin presentation presenterade Hagelberg bland annat Lumo-index för åkrar och vart åtgärder för biologisk mångfald på åkrar kan riktas.

Juha Nousiainen, direktör för Valio koldioxidneutrala mejerikedja, berättade om kundernas och konsumenternas förväntningar på naturarbetet i mejeriprodukternas värdekedja och var vi nu står.

”Av oss krävs det många rätta målsättningar, rätt indikatorer och trovärdiga åtgärder genom hela värdekedjan", sammanfattade Nousiainen konsumenternas krav i slutet av sitt tal.

Paula Nykänen, kommunikationsspecialist vid Livsmedelsverket, talade om bidrag och projekt och om hur Livsmedelsverket främjar biologisk mångfald inom jordbruket och naturen.

"Lär dig mer om ämnet och lyft upp det på dagordningen", uppmuntrade Nykänen.

Lantbrukarens tankar om naturens mångfald gavs av jordbrukare Nina Långstedt, Raseborg som talade om biologisk mångfald ur växtodlingsgårdens perspektiv. Annamari Torttila, jordbrukare från Tavastehus, delade med sig av husdjursgårdens perspektiv på biologisk mångfald.

Tillfället avslutades med avslutande kommentarer av SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Tilläggsinformation om biodiversitetsvägkartan ges av:
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, SLC, tfn 040 940 2734 eller jonas.laxaback@slc.fi.

Mer från SLC