Se webbinariet Skogsbruket och naturens mångfald med svensk text

Den 20 juni 2023 ordnade MTK och SLC webbinariet Skogsbruket och naturens mångfald. Webbinariet behandlar naturens mångfald ur skogsbrukets synvinkel. Webbinariet bygger på teman kring naturhänsyn i ekonomiskogar och mätning av den biologiska mångfalden. Nu kan webbinariet ses i efterskott med svensk text.

SLC - Save the Date Bd vagkarta 20 6 2023

MTK och SLC gör för närvarande tillsammans med forskare från Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet och Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PPT upp en vägkarta för biologisk mångfald inom jord- och skogsbruket. Webbinariet om skogsbruket och naturens mångfald stöder utarbetandet av biodiversitetsvägkartan för skogsbruket.

Under webbinariet hölls talturer av forskningsprofessor Matti Koivula från Naturresursinstitutet, ledande sakkunnig i skogsfrågor vid WWF Mai Suominen, MTK:s jurist med ansvar för naturskydd Anna-Rosa Asikainen, Mhy Savottas specialist inom naturvård Saara Koskinen, doktorand Sami El Geneidy från Jyväskylän yliopisto och Sitras direktör för hållbarhetslösningar Lasse Miettinen. Skogsägarens tankar om biodiversitet framfördes på svenska av skogsägare Christel Holmlund-Norrén och SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback gav avslutande kommentarer för att summera webbinariet.

Här kan du se webbinariets inspelning, som även är textad till svenska.
(Texningen kan aktiveras via funktionen "undertexter" i videons nedre kant.)


PROGRAM:

- Välkommen / jurist (naturskydd) Anna-Rosa Asikainen, MTK

- Öppningshälsning / livskraftsdirektör Päivi Nerg, MTK

- Ekologiska kriterier och forskningsbaserade rekommendationer för naturhänsyn / forskningsprofessor Matti Koivula, Naturresursinstitutet

- Kommentarer / ledande sakkunnig i skogsfrågor Mai Suominen, WWF

- Ekologisk information som grund för att definiera vägkartans scenarier / jurist (naturskydd) Anna-Rosa Asikainen, MTK

- Skogsvårdsföreningen ger hjälp för skogsägare även i naturfrågor – inte antingen eller utan både och / specialist inom naturvård Saara Koskinen, Mhy Savotta

- Beräkning av det ekologiska fotavtrycket: S-gruppen som exempel / doktorand Sami El Geneidy, Jyväskylän yliopisto

- Kommentarer / Direktör för hållbarhetslösningar Lasse Miettinen, Sitra

- Skogsägarens tankar / skogsägare Christel Holmlund-Norrén (anförande på svenska)

- Avslutande kommentarer / verksamhetsledare Jonas Laxåback, SLC


Tilläggsinformation:
SLC:s skogsombudsman Mats Holmgård, mats.holmgard@slc.fi, tfn
041 731 7593

Mer från SLC