Skogsmarschen lyfter fram vikten av god skogsvård för finländarna

Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37, den 11–17 september. Under kampanjveckan uppmärksammas skogsvård, skogens mångfald och skogsägarnas roll i det finländska samhället. Alla finländare som är intresserade av skog är välkomna att delta.

SLC - Skogsmarsch SVE webb 2

Den första skogsmarschen ordnades år 1950, då syftet med evenemanget var att öka virkesproduktionen i privata skogar. Mer än 70 år senare finns det nästan dubbelt så mycket virke i de finländska skogarna, vilket motsvarar en otrolig ökning på en miljard kubikmeter.

Under Skogsmarschens kampanjvecka ordnas olika lokala evenemang av lokala skogsvårdsföreningar (lista på lokala evenemang). På sociala medier finns kampanjens innehåll på MTK:s, SLC:s och skogsvårdsföreningarnas Skogsägarna-kanaler. Skogsägare uppmuntras därtill att dela eget innehåll från skogen under veckan med hashtaggen #skogsmarsch2023 och #metsämarssi2023.

I Finland görs årligen över 100 000 virkesaffärer som har en betydande inverkan på hela produktionskedjan. Förutom klimatfördelarna satsar skogsägarna också alltmer på att bevara den biologiska mångfalden.

– Skogarnas mångfald tryggas av att det finns 600 000 privata skogsägare som själva kan välja vilka som är de lämpligaste skogsskötselmetoderna både för skogsägarens mål och för växtplatsen. Det unika med de finländska skogarna är att det som vi kallar ekonomiskog samtidigt fungerar som rekreationsområde och ger naturupplevelser, producerar bär och svamp samt fungerar som jaktmark. Nu gäller det att sköta skogarna ännu bättre för att ytterligare stärka tillväxten, öka kolsänkan och främja biodiversiteten, säger Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande.

Medias representanter är varmt välkomna att följa kampanjen och veckans evenemang. Kampanjen Skogsmarsch 2023 arrangeras av MTK, SLC och skogsvårdsföreningarna. Kampanjens kännetecken på sociala medier är #skogsmarsch2023 och #metsämarssi2023.

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191
Anders Portin, SLC:s skogsombudsman, tfn 040 586 6179
Mia Wikström, SLC:s kommunikationschef, tfn 050 355 3213

Mer från SLC