SLC efterlyser marknadsåtgärder, export, aktiv skogsvård och fokus på markägarnas egendomsskydd av nya regeringen

Av nästa regering prioriterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför allt marknadsåtgärder för att stärka producenternas möjlighet att öka sina intäkter från marknaden. Dessutom måste regeringen göra långsiktiga exportsatsningar, främja aktiv skogsvård för att öka skogstillväxten samt stärka markägarnas rättsskydd och egendomsskyddet.

SLC - 20230421 114926 webb
SLC:s fullmäktige sammanträdde till vårmöte i Vanda 21 april 2023.

– Matproducenterna måste få ut en bättre lönsamhet från marknaden. Nästa regering bör genast i början av regeringsperioden tillsätta en arbetsgrupp som ser över hur vi kan förbättra marknadens funktion genom att revidera konkurrenslagen, livsmedelsmarknadslagen och lagen om offentlig upphandling, sade centralförbundsordförande Mats Nylund vid SLC:s fullmäktige som på fredagen höll vårmöte i Vanda.

SLC vill även se ökad fokus på export i hela livsmedelskedjan.
– Målet måste vara att fördubbla exporten av livsmedel. För detta behövs strategiska åtgärder, en smidigare exportbefrämjande organisation och mera långsiktig finansiering, påpekade Nylund.

När det gäller det finländska skogsbruket är aktiv skogsvård A och O för att öka skogens tillväxt.

– Genom att öka tillväxten kommer skogen att räcka till för både aktivt skogsbruk, rekreation, bär- och svampplockning, jakt, biologisk mångfald och olika naturvårdsåtgärder, sade Nylund.

Dessutom måste Finland ha en klar och långsiktig linje nationellt och gentemot EU som tryggar en mångsidig användning av skogen. Framför allt behövs en bättre koordinering och ett klarare budskap med en proaktiv hållning i skogsfrågor från regeringen menar SLC.

SLC:s förbundsfullmäktiges ordförande Kristian Westerholm lyfte i sin öppningshälsning till fullmäktige fram att SLC märkt att markägarnas rättsskydd och egendomsskyddet under de senaste åren har urholkats genom praxis, ny lagstiftning och samhällets tryck på att utveckla nya energilösningar.

– Vi vill att regeringen gör en helhetsöversyn av inlösningslagen samt plan- och bygglagen för att stärka markägarnas juridiska ställning, sade Kristian Westerholm, SLC:s fullmäktigeordförande.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191
Kristian Westerholm, SLC:s fullmäktigeordförande, tfn 041 462 2818
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Mer från SLC