21.11 SLC Nylands förbundsmöte och Nyländsk bondedag

SLC - SLC Nyland bondedag 2023 NY

SLC Nyland håller förbundsmöte med Nyländsk bondedag tillsammans med Nylands Svenska Lantbrukssällskap tisdagen den 21 november på Saga Congress Center i Vanda. SLC Nylands förbundsmöte inleds kl. 13.00.

Mötesplatsen är Saga Congress Center (Fur Center, Mårtensbyvägen 48, 01720 Vanda) i Vanda. Nyländska Bondedagens program tisdagen den 21 november 2023 pågår kl. 8.30-15.30. Beredskap inom lantbruket är tema för dagen. SLC Nyland och NSL bjuder på morgonmål och lunch.

Tilläggsinformation:
Maria Munck-Pihlgren, SLC Nylands verksamhetsledare
tfn 040 503 7188

Mer från SLC