SLC söker högskolepraktikant

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är intressebevakare för de finlandssvenska lantbrukarna. Nu söker vi en högskolepraktikant för en period på 3 (-5) månader.
SLC - SLC soker hogskolepraktikant webbanner 2023

SLC söker
HÖGSKOLEPRAKTIKANT

På SLC ges du möjlighet att följa med intressebevakningen inom lantbrukssektorn på nära håll. Du får se hur EU-politiken påverkar nationell lagstiftning och hur olika ärenden bereds i ministerier och riksdag. Du ges även tillfälle att delta i olika delar av SLC:s verksamhet och bekanta dig med lantbruket i Svenskfinland samt delta i planering och genomförande av olika projekt i anslutning till kommunikation.

SLC söker en studerande som är i praktikskedet och som har kunskaper i eller intresse för landets lantbruk, livsmedelsproduktion och markägarfrågor. Initiativförmåga, kunskaper om Microsoft Office-programmen samt ett gott språk är SLC:s basförväntningar för praktikanten. Arbetsplatsen är SLC:s kontor på Fredriksgatan 61 i Helsingfors.

Förfrågningar och ansökan riktas till SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback (jonas.laxaback@slc.fi eller 040 940 2734). Ansökningstiden pågår till den 3 mars 2023.

Mer från SLC