SLC stöder parlamentariska utvärderingsgruppens förslag för att stärka jordbruket lönsamhet

Den parlamentariska utvärderingsgrupp som på onsdagen (29.3) presenterade sina förslag för lönsamhets- och utvecklingsutsikterna för jordbruket sätter fingret på bristerna i livsmedelskedjan. Arbetsgruppen konstaterar att livsmedelskedjan inte själv har kunnat upprätthålla lönsamheten inom jordbruket. Marknadens funktion är den viktigaste faktorn som påverkar jordbrukets utvecklingsutsikter på lång sikt. SLC stöder slutrapportens mål och åtgärdsförslag, som bör ingå i nästa regeringsprogram.

SLC - Kor ladugard 3 MW beskuren webb

Jordbrukets företagarinkomst var 1,1 miljarder euro per år i början av 2000-talet. För år 2022 estimeras att jordbruket företagarinkomst stannar under 400 miljoner euro. Livsmedelsexporten låg i början av 2000-talet på runt en miljard euro per år och har efter 2010 stampat på stället med en export på cirka 1,5 miljarder euro. Under samma tid har livsmedelsimporten ökat från 2 miljarder euro per år till 4,7 miljarder euro per år i början av 2020-talet.

Utvärderingsgruppen föreslår därför att nästa regering i sitt regeringsprogram tar in skrivningar som stärker primärproducentens ställning i livsmedelskedjan, förbättrar livsmedelskedjans verksamhetsförutsättningar och tryggar Finlands försörjningsberedskap och matproduktionens verksamhetsförutsättningar på lång sikt.

– Arbetsgruppen har gjort ett värdefullt arbete och deras slutsatser bygger på färska forskningsdata och genomtänkta politiska analyser. SLC stöder rapportens slutsatser och åtgärdsförslag. Det är oerhört värdefullt att det finns samsyn över partigränserna för åtgärder som förbättrar jordbrukets lönsamhet, kommenterar SLC:s ordförande Mats Nylund.

– Det är avgörande att alla partier genom den parlamentariska rapporten förbinder sig att driva saken vidare under nästa regeringsperiod. Nästa regering bör, precis som arbetsgruppen föreslår, genast i början av regeringsperioden i rask takt tillsätta en grupp som ser över hur vi kan förbättra marknadens funktion genom att revidera konkurrenslagen, livsmedelsmarknadslagen och lagen om offentlig upphandling. Dessutom måste exportsatsningarna tryggas, säger Nylund.

Utöver de åtgärder som utvärderingsgruppen föreslår hade SLC gärna sett att arbetsgruppen även hade tagit ställning till de merkostnader för produktionen som finländsk lagstiftning förorsakar.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734


Länkar:

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande samt rapport (29.3.2023)

Mer från SLC