SLC välkomnar EU-kommissionens starka ställningstagande för en mer strikt vargpolitik – och kräver krafttag

EU-kommissionen meddelade den 4.9.2023 att man uppmanar nationella myndigheter att vidta åtgärder så att boskap och människor tryggas från rovdjur. Samtidigt ber man lokala aktörer om information om effekter av vargens ökade närvaro. I sitt utlåtande till EU-kommissionen kräver SLC att betesdrift och husdjursproduktion inte får äventyras.

SLC - Varg pexels pixabay 162256
Foto: Pexels Pixabay

Det märks att det europeiska beslutsmaskineriet har insett att en orädd och växande vargstam inte går att kombinera med modern husdjursproduktion. Det påpekar SLC:s lantbrukspolitiskt sakkunniga Christoffer Ingo som har skrivit SLC:s utlåtande.

– Kommissionsordförande von der Leyens klara uttalande till medlemsländerna tyder på att det nu är hög tid för förändring i såväl europeisk som nationell lagstiftning. Det här ger oss som jobbar med intressebevakning extra råg i ryggen att ännu kraftigare upprepa behovet av nödvändiga nationella lagförändringar, som dessutom redan finns förankrade i Petteri Orpos regeringsprogram, säger Ingo.

År 2022 betalades det ut rovdjursersättning för 519 får i Finland, vilket är en dubblering av antalet jämfört med 2021. Av dessa var cirka en tredjedel på SLC:s medlemmars verksamhetsområde längs med kusten där många får betar på naturbeten med hög skyddsstatus. Förutom att vargattackerna har lett till oerhört lidande för djuren har de även radikalt ökat psykiskt illamående och försämrat verksamhetsförutsättningarna och ekonomin bland producenter.

– Vi ser tydliga indikationer på att rovdjursstammen vuxit sig så stor att den blivit ohanterlig såväl hos oss som i många medlemsländer. Nu är det viktigt att kommissionen på kort varsel bereder nödvändiga lagändringar innan mandatperioden går ut nästa år, säger Ingo.

I sitt utlåtande till EU-kommissionen lyfter producentorganisationen vilka konsekvenser som rådande vargpolitik har medfört för landets djurproducenter och kommer till fyra slutsatser:

1. SLC konstaterar att nuvarande storlek på den finländska vargstammen äventyrar fortsatt betesdrift och husdjursproduktion.

2. SLC anser att EU-kommissionen för Finlands del helt och hållet flyttar vargen i art- och habitatdirektivets bilaga IV till bilaga V.

3. SLC ser som viktigaste åtgärd att nationella myndigheter tillåter stamvårdande jakt i förebyggande syfte.

4. SLC kräver att lokala myndigheter fortare bör ges möjlighet att bevilja oprövningsbar dispens för jakt på varg som hotar produktionsdjur.


Tilläggsinformation:

Christoffer Ingo, lantbrukspolitiskt sakkunnig, SLC, tfn 040 545 5472, e-post christoffer.ingo@slc.fi

Läs hela SLC:s utlåtande till EU-kommissionen om varg (22.9.2023)

Mer från SLC