Sockerbetsproducenterna nådde branschavtal för 2024

Förhandlingsgruppen för sockerbetsodlarna har redan nu undertecknat ett branschavtal för 2024 med Sucros. Prisavtalet för 2024 motsvarar priset för 2023.

SLC - Sockerbeta hand stuka 1 MW beskuren

SLC:s sockerbetsutskott anser att det är bra att man efter förhandlingar med sockerindustrin kom till ett branschavtal för sockerbetsproducenterna för 2024 års odlingssäsong redan i det här skedet. Det ger odlarna bättre möjlighet att i god tid planera nästa odlingssäsong.

– Hela sockerbetsskörden har avtalat pris, vilket gör det enkelt att beräkna lönsamhet vid olika priser på insatser. Det gör även sockerbetan till en bra gröda för gårdens riskhantering, säger Joel Rappe, ordförande för SLC:s sockerbetsutskott.

Sockerbetspriset hålls på samma nivå som 2023 med samma avtalsmodeller. Baspriset för sockerbetor under 2024 är 42 euro per ton betor.

Sockerbetsutskottet konstaterar att det på marknaden finns utrymme för fler sockerbetsodlare och lyfter den höjda transportersättningen som en morot för nya odlare även om utmaningarna med de minimis-taket ännu kvarstår.

– Vi fortsätter vår intressebevakning och arbetar för ett höjt de minimis-tak för transportersättningen, säger Rappe.

Orosmoln gällande själva sockerbetsodlingen hägrar bakom hörnet. Bortfallet av neonikotinoidbetning har ökat arbetet för odlaren markant och efter två bekämpningar under en odlingssäsong kan odlare på många håll konstatera att det inte gett tillräcklig effekt. Sockerbetsutskottet efterlyser nya satsningar för att ta fram ersättande betningsmedel.

– Ett precisionsverktyg har bytts ut till ett oexakt, vilket går helt emot målsättningarna att använda mindre växtskyddsmedel och effektiv användning, säger Rappe.

SLC:s sockerbetsutskott anser det viktigt för sockerbetsodlingen i Finland att både myndigheter och industri stöder forskning inom området.

Förhandlingar om branschavtalet för sockerbetsproducenterna förs årligen mellan Sucros och MTK:s förhandlingsgrupp som representerar sockerbetsodlarna i Finland. I förhandlingsgruppen representeras SLC av Joel Rappe samt Stefan Saaristo. Saaristo har även deltagit i förhandlingsgruppens möten med Sucros.

Tilläggsinformation:
Joel Rappe, ordförande för SLC:s sockerbetsutskott, tfn 050 594 1355
Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig, tfn 040 545 5472, christoffer.ingo@slc.fi

FAKTA:
År 2024 hålls sockerbetspriset på samma nivå som 2023 med samma avtalsmodeller:

– 1 årigt fast pris: baspris 42,00€/ton (16 % socker)
– 1 årigt variabelt pris: garantipris 39,50€/ton gränspris 42,75€/ton

Det variabla priset är bundet till Sucros Groups rörelseresultat (EBIT). Nivån på gränspriset uppnås vid den punkt när rörelseresultatet är 4,8 miljoner euro. Den andra fasta punkten i den linjära modellen är garantipriset för vilket rörelsevinsten uppgår till 0 miljoner euro. I modellen ändras priset linjärt både över och under gränspriset, men faller ej under det garanterade priset.

Länk till Sucros pressmeddelande 3.7.2023

Mer från SLC