Utlåtande om förordning om jakt på varg 2023–2024

Jord- och skogsbruksministeriet
Naturresursråd Heikki Piiparinen
kirjaamo.mmm@gov.fi

Ärende: Utlåtande om förordning om jakt på varg 2023-2024

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande på jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2023-2024. SLC konstaterar att HFD:s beslut från 30.10.2023 (HFD:2023:100) gällande stamvårdande jakt på björn som Finlands viltcentral med motsvarande förordning som denna (VN/31054/2023) beviljat dispens för konstaterades vara lagstridigt. Därmed tolkar SLC att även framtida beviljade dispenser för jakt av varg högst sannolikt väntar motsvarande laglighetsprövning och utgång i domstol med motiveringen att man inte kan trygga en gynnsam bevarandestatus.

SLC kräver därför att jord- och skogsbruksministeriet omgående inleder en lagberedning för att slå fast hur många stora rovdjur som krävs för att hålla en gynnsam bevarandestatus – om inte konstateras denna förordning omöjlig att verkställa likt den av regeringen planerade förordningen om stamvårdande jakt på varg.

Finland behöver en totalrenovering av lagstiftningen kring hanteringen av våra stora rovdjur som årligen blir en större belastning på landsbygden i hela landet. Vi och våra medlemmar högaktar Finlands riksdag som med stor majoritet omfattade jord- och skogsbruksutskottets betänkande 7/2022rd, partierna i Petteri Orpos regering som tydligt i regeringsprogrammet linjerat nödvändiga förändringar i linje med 7/2022rd samt EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyens uttalande från den 4.9.2023 om det att nationella myndigheter bör vidta åtgärder så att boskap och potentiellt även människor tryggas från rovdjur.

Nu är det hög tid för förändring och vi anser att första steget är att i lag slå fast vilket antal som tryggar en gynnsam bevarandestatus. SLC anser att detta ärende brådskar.

Gällande förordningen om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2023-2024 anser SLC att 28 individer inklusive sådana som eliminerats på order av polisen, dött i trafiken eller avlidit på något annat sätt är för få i relation till den kraftigt ökande vargstammen. SLC anser att jord- och skogsbruksministeriet bör ta modell av grannlandet Sverige var det för tillfället vargstammen beskattas i mycket större skala. Enligt motsvarande beräkningsgrund som Sverige borde vargstammen i Finland årligen beskattas med 70-90 individer.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC